Kort

Symposium: ziekte voorkomen en re-integratie van langdurig zieken bevorderen

Symosium 28 november Ziekte voorkomen en re-integratie van langdurig zieken bevorderen, een maatschappelijke uitdaging!...

Ga je ook naar de Boekenbeurs?

We selecteerden voor jou enkele inspirerende lezingen en debatten. 👉 Nog meer tips vind je...

ACV-congres 2019 Slotspeech Marc Leemans

Op #arbeidmorgen nam ACV-voorzitter Marc Leemans het laatste woord. Lees hier de integrale tekst...

Meer

Artikel

Re-integratie van langdurig zieken: dat moet anders!

Meer info: www.teruginhetzadel.be.

Het overgrote deel van de Belgen kan of wil of niet werken tot de wettelijke pensioenleeftijd

Cijfers van Securex bevestigen wat het ACV zegt: het overgrote deel van de Belgen...

“Twee op de drie werknemers worden na langdurige ziekte ontslagen”

Het ACV berekende dat sinds 2017 meer dan 52.000 langdurig zieken begeleid zijn geweest...

Meer

Verslag

CPBW Brussel oktober 2019

Stand van zaken JAP 2019: ergonomie. De WN delegatie wijst erop dat noodzakelijke aanpassingen aan...

CPBW Leuven oktober 2019

Na het goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering werden de maandverslagen overlopen. Er...

CPBW Antwerpen-Limburg oktober 2019

Op 7 oktober ging het CPBW Antwerpen-Limburg door op campus De Nayer. Het verslag van...

CPBW Antwerpen-Limburg juni 2019

Op 17 juni ging het CPBW Antwerpen-Limburg door op campus Diepenbeek. Het verslag van april...

CPBW Antwerpen-Limburg april 2019

Op 29 april ging het CPBW Antwerpen-Limburg door op campus Geel. Het verslag van februari...

CPBW Antwerpen-Limburg februari 2019

Op 11 februari ging het CPBW Antwerpen-Limburg door op campus De Nayer. Het verslag van...

Ondernemingsraad Antwerpen-Limburg oktober 2019

Op 7 oktober ging de Ondernemingsraad (OR) voor Antwerpen-Limburg door op campus De Nayer. Het...

Ondernemingsraad Antwerpen-Limburg juni 2019

Op 17 juni ging de Ondernemingsraad (OR) voor Antwerpen-Limburg door op campus Diepenbeek. Het verslag...

Meer