Alle Artikel

Mensen zonder papieren: dringend een humanitaire oplossing nodig!

In de Begijnhofkerk en aan de VUB en ULB gaat de groep van 400...

Rectorverkiezingen: ATP? Jouw stem telt slechts voor 10% mee.

De politieke leider van een organisatie kiezen, is op het eerste gezicht democratisch. Maar...

Coronatoelagen aan KU Leuven? Ja, het bestaat!

Een aantal faculteiten aan de KU Leuven heeft beslist om een corona-toelage toe te...

DURF TE REAGEREN

Naar aanloop van de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart lanceert het ACV...

multifactor-authenticatie of kortweg MFA

In meerdere centrale diensten van KU Leuven loopt er momenteel een pilootproject, waarin de...

Alle dagen dikketruiendag voor werknemers!

Steeds meer werknemers werken door de coronacrisis thuis. Uiteraard brengt dit voor hen bijkomende...

Week tegen pesten

De wetgeving welzijn op het werk voorziet in een aantal preventieve maatregelen en bemiddelingsmogelijkheden...

Eindelijk een algemene regeling voor telethuiswerk

Een van de belangrijkste maatregelen om corona in te dijken is het zoveel mogelijk...

Raad van state geeft vakbonden gelijk!

Ook de landingsbaan telt mee voor het pensioen! Na een klacht van de vakbonden...

Geboorteverlof naar 20 dagen in 2023

Na de geboorte van het kind hebben zowel voltijdse als deeltijdse werknemers recht op...

Bursalen behouden opleidingsrechten bij VDAB

Doctorandi behouden recht op opleiding bij VDAB na beroep ACV KU Leuven

DE TIJD…Betrek vakbonden meer bij coronamaatregelen

De vakbonden doen nu, van Aarlen tot Oostende, hard hun best voor vele inwoners...

Minder paper-revisies tijdens je verlof? Sluit je aan bij de vakbond

Onderzoekers in België zijn recordhouder in het werken aan hun papers tijdens hun verlof.

Wist je dat? Melding arbeidsongeschiktheid

Wat moet je écht doen bij ziekte of afwezigheid?

Borstvoedingsruimtes: bitter weinig beweging

Van de beloofde verbetering van borstvoedingsruimtes valt niet veel te merken.

Re-integratie van langdurig zieken: dat moet anders!

Meer info: www.teruginhetzadel.be.

OPINIE…Er is maar 1 sociale zekerheid en ze is van ons

Mooi opniestuk uit de standaard. Er is maar 1 sociale zekerheid en ze is...

Waar naartoe met de vakbond in de 21ste eeuw?

“De waarheid is nooit zuiver en zelden eenvoudig”, schreef Oscar Wilde ooit. In het...

Adviesnota groepsverzekering

Op 6 november 2018 werd door de werkgever het nieuwe reglement van de groepsverzekering...

Regering valt landurige zieken aan

Langer werken, hogere werkdruk, meer flexibiliteit,… Geen wonder dat het aantal langdurig zieken alsmaar...

Hervorming groepsverzekering: heikele punten in een breder plaatje

We volgen het dossier nauwgezet op, zowel de technische details, als het breder plaatje.

De Grote Pensioenroof: interview met Kim De Witte

Over zijn boek, pensioenongelijkheid aan de KU Leuven, en rechtvaardige pensioenen.

EHRM bevestigt academische vrijheid in casus Turkse prof

Sanctie voor deelname TV-debat schendt Art. 10 EVRM over vrije meningsuiting.

Open brief: “Vrijheid voor het recht om actie te voeren”

Open brief: “Vrijheid voor het recht om actie te voeren” ‘Met opsluiting van vijf...

Hervorming financieringsmodel: smeekbeden en dovemansoren

Een open brief aan de Vlaamse rectoren over de ratrace van het financieringsmodel, gaf...

Wat betekent het nieuwe arbeidsregelement?

Maanden overleg resulteerde in een nieuw arbeidsregelement. Wat betekent dit voor u?

CAO ATP Integratiekader goedgekeurd

Eindelijk geland in een zeer complex en langlopend dossier.

Integratiekader op weg naar volwaardige personeelsleden?

Met de ondertekening in maart van de CAO voor ATP in het integratiekader, timmeren...

Voor een menswaardige en gezonde oude dag

Het pensioenthema is in de voorbije maanden voor vele werknemers uitgegroeid tot een bron...

KU Leuven stapt uit controversieel LAW-TRAIN consortium

Charter moet in de toekomst ethische principes bij onderzoeksprojecten bewaken.

Nieuwe ACV-brochure over tijdskrediet

De spelregels rond tijdskrediet zijn veranderd. Daarom is er een nieuwe editie van de...

Telewerk: worstelen met koudwatervrees

Vrees voor toekomstige problemen door aarzeling om eenduidige telewerkregeling in te voeren

Britse academici aan de stakingspiketten

In de UK is het onrustig – we vroegen enkele Britse collega's waarom

Integratiekader: stand van zaken in een complex dossier

Met zicht op benoemingen mogelijk beweging in langlopend dossier

Studiedag sociaal overleg in het hoger onderwijs

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht organiseerde een studiedag over sociale dialoog in hoger onderwijs

Rector Sels en ons tienpuntenprogramma

Proficiat Luc en bedankt Rik! Lees ons tienpuntenprogramma dat we beide kandidaten hebben voorgelegd

Gezamenlijk voorstel telewerk gelanceerd

Op de Ondernemingsraden van april hebben de vakbonden het gezamenlijk voorstel voor een CAO...

Op bezoek bij de buren: de telewerk-regeling aan de UGent

Momenteel zijn de drie vakorganisaties aan de KU Leuven – ACV, ACLVB, en ABVV

KU Leuven fietst vanaf 2017 ook elektrisch

We spraken met vicerector Rik Gosselink over de plannen voor de elektrische "werkfiets"

Flexibel werken aan de KU Leuven: “Regelmatig een dag thuiswerk zou veel burn-outs voorkomen”

De KU Leuven zet al geruime tijd in op het tijds- en plaatsonafhankelijk werken....

Een volwaardige CAO voor alle personeelsleden van KU Leuven!

Via een Collectieve ArbeidsOvereenkomst worden afspraken over de arbeidsvoorwaarden vastgelegd tussen werkgever en vakbond.

LBC-NVK pleit voor een CAO telewerk

We willen een CAO voor een duidelijke, algemeen geldende telewerkregeling aan de KU Leuven