Werknemers verdienen respect, actiedag 13 februari!

De actiedag van 14 december was een duidelijk signaal van de werknemers.

Die dag eisten tienduizenden mensen een echte verhoging van de lonen, minder werkdruk, een gezond evenwicht tussen werk en privé en fatsoenlijke eindeloopbaanregelingen….

Lees hier verder.

 

Waarom staken op 13 februari?

Vol goede moed begonnen we in januari te onderhandelen over een nationaal sociaal akkoord. Want de voorbije jaren hoorden we vooral lovende berichten over de bloeiende economie. We dachten dat de mensen die elke dag keihard meewerken aan dit succesverhaal eindelijk beloond zouden worden voor hun inzet. Na jaren van loonbevriezing, loonmatiging en een indexsprong, zouden we eindelijk de vruchten kunnen plukken van onze inspanningen.

Helaas

Onder druk van de organisaties van bedrijven en aandeelhouders maakte de regering Michel een nieuwe loonwet. En van die wet vol sjoemelsoftware, zien we nu het eerste resultaat. Volgens berekeningen op basis van de vorige loonwet zou je recht hebben op 1,8% loonsverhoging. Maar door de huidige wet moet je het stellen met slechts 0,8%. Dat komt onder andere omdat de nieuwe wet verbiedt om, bij de berekening van de loonmarge, rekening te houden met loonsubsidies en met bijdragenkortingen die bedrijven krijgen. Resultaat: mensen die elke dag werken voor hun boterham én voor die van hun aandeelhouders, moeten zich tevreden stellen met die povere 0,8%. Terwijl er voor de dividenden aan aandeelhouders geen enkele grens is. Terwijl steeds meer mensen harder en langer moeten werken, maar niet meer rond komen op het einde van de maand.

Tijdens de onderhandelingen legden we ook andere vragen op tafel.
Vele mensen werken harder en langer. Daarom vroegen we de verderzetting van landingsbanen (vanaf 55) om het werk te kunnen volhouden. Daarom vroegen we de verderzetting van de SWT-regelingen (vanaf 59) voor wie een vroegere uittreding nodig is.

Files en vuile lucht worden steeds grotere problemen. Daarom vroegen we een hogere terugbetaling van de abonnementen voor woon-werkverkeer én een algemeen recht op een fietsvergoeding.

Helaas.

Na drie van de vier geplande onderhandelingsrondes werd duidelijk dat we nergens geraakten met de onderhandelaars van bedrijven en aandeelhouders. Daarom is het hoog tijd om te tonen wie elke dag weer dit land en zijn economie doet draaien. Zodat men ziet wat gebeurt als die mensen beslissen dat het genoeg is geweest. Dat het zo niet verder kan.

Dat tonen we door woensdag 13 februari het werk neer te leggen. Zodat de onderhandelaars van bedrijven beseffen dat hun medewerkers respect verdienen! Veel respect.

Wij vragen :
•    een nieuwe loonnormwet die een eerlijke verdeling van de groei mogelijk maakt
•    een hertekening van het (einde)loopbaankader: landingsbaan, SWT en pensioen
•    hogere en leefbare minimumlonen in bruto
•    geen invoering van lagere lonen voor -21 jaar
•    hogere terugbetaling van duurzaam woon-werkverkeer (openbaar vervoer en fiets)
•    een echte investering in de vorming en opleiding van medewerkers

Bij je vakbondsafgevaardigde of op onze website vind je meer info over de staking.  Je leest er ook alles over je rechten bij deelname aan een staking.

Vriendelijke groeten,

Marc Leemans, voorzitter ACV
Marie-Hélène Ska, algemeen secretaris ACV

 

 Graag jouw reactie, vraag of ervaring!