Ontmoet je afgevaardigde: Els Jacobs

Met een team van meer dan 35 afgevaardigden, vertegenwoordigt ACV KU Leuven het KU Leuven-personeel. Maar wie is er zo gedreven — of goed gek — om dat vertegenwoordigingswerk te doen? En waarom? Ontmoet je afgevaardigde:
 
Waar werk je aan de KU Leuven en hoe ziet voor jou een typische werkdag er uit?
Ik ben coördinator van de sociale dienst bij STUVO+ (studentenvoorzieningen Odisee en KU Leuven studenten op campus Brussel & Gent).

Wij helpen studenten graag verder met hun vragen over studietoelage bij de Vlaamse Overheid, aanvraag verminderd studiegeld, voorschot op studietoelage, aanvraag tussenkomst in de studiekosten vanuit de instelling, korte of lange termijnleningen, spreiding van betaling van studiegeld, faciliteiten die aangeboden worden door de Overheid om werken en studeren te combineren, sociaal-juridische kwesties als kinderbijslag, jobstudentenstatuut,…

 

Wat is iets dat collega’s niet van jou weten / verbaasd over zouden zijn?
Ik ben niet alleen sociaal geëngageerd in mijn job maar ook in mijn privé-leven probeer ik zoveel mogelijk mensen met elkaar te verbinden, te ontmoeten en een warme vriendschapsband mee op te bouwen en dit alles te koesteren. Samen is zoveel leuker dan alleen. We hebben elkaar nodig om energie te putten uit elke dag en dit ook te weerspiegelen op de werkvloer.

 

Hoelang werk je al aan de KU Leuven en ben je actief bij ACV
Sinds 2000 ben ik reeds actief lid bij het ACV en zetel ik in de ondernemingsraad, CPBW en syndicale delegatie. Door de jaren heen heb ik veel expertise opgebouwd en deze komt zeer goed van pas om mensen verder te helpen. Als effectief lid hebben we mede-inspraak in het reilen en zeilen van de KU Leuven, het personeelsbeleid, de arbeidsvoorwaarden en kunnen we maandelijks proberen om bij te sturen waar nodig in een constructieve sfeer. We kunnen onze zorgen uiten in de hoop dat er actief kan op ingespeeld worden.

Wat zijn voor jou de belangrijke actiepunten maar aandacht voor moet zijn en/of je zelf verder wil op inzetten met ACV?

Het hele HR-proces verfijnen binnen de KU Leuven. Ik pleit ervoor dat werknemers op een menswaardige en op een jobbevlogen manier kunnen functioneren, geëvalueerd worden, een loopbaanontwikkeling kunnen doorlopen en kunnen muteren.

Merk je dat vakbondswerk een verschil maakt bij jou  op de werkplek?

Uiteraard! Je bent een voorbeeld voor je collega’s, springt voor elkaar in de bres, hebt een luisterend oor en hebt zin in een goede, constructieve dialoog.

Collegialiteit is heel belangrijk!

 

Wat zou je je collega’s willen meegeven die nu twijfelen om zich kandidaat te stellen als vertegenwoordiger?
Stel je kandidaat en kom eens proeven van de mede-inspraakorganen. Samen proberen we er alleen iets mooiers van te maken! We trachten te komen tot een klimaat waarin iedereen zich goed voelt. Daar hebben zowel de werkgever als de werknemers baat bij. Twijfel niet en vervoeg ons team! Samen sterk! You never work alone!
 
Zit je met een vraag of probleem, of nood aan een babbel over je werksituatie?: 

Geef me een seintje 

 

 Graag jouw reactie, vraag of ervaring!