Borstvoedingsruimtes: bitter weinig beweging

Na jullie getuigenissen, onze interventie, en een akkoord, ging de KU Leuven problemen met borstvoedingsruimtes aanpakken. Een jaar later is daar niet veel van te merken.

In het najaar van 2018 vingen we met ACV KU Leuven verschillende opmerkingen over gebrekkige voorzieningen voor borstvoeding en afkolven. Hoewel borstvoedingspauzes en geschikte lokalen op werk een duidelijke, wettelijke verplichting zijn, moeten er toch collega’s aan de KU Leuven de toiletten invluchten.

Getuigenissen

De getuigenissen als reactie op het artikel op onze website en in onze nieuwsbrief in oktober 2018 spreken dan ook boekdelen: “Collega’s zonder een eigen kantoor moeten vóór élk kolfmoment op zoek naar een beschikbaar lokaal. Dat betekent twee keer per dag hopen op een afwezige collega of een toevallig leeg seminarielokaal, en duimen dat er niet plots iemand binnenloopt. Soms is de kolfpauze eigenlijk al om tegen dat ze zich ergens hebben kunnen installeren.

Het gebrek aan zulke ruimtes heeft dan ook effectief een negatieve impact, schrijf een collega op campus Leuven: “Eén collega die net terug is uit bevallingsverlof gaf al aan dat ze het zo niet ziet zitten. Het zou verdomd jammer zijn als ze de WHO-richtlijn van zes maanden exclusief borstvoeding geven niet haalt, simpelweg omdat haar werkgever ervan uitgaat dat ze haar plan wel kan trekken voor afkolfplek.

De problemen met geschikte ruimtes aan de KU Leuven spelen niet enkel voor personeelsleden, maar zelfs voor externen en studenten: “Zelfs naar bezoekers en studenten toe heb ik me al meermaals moeten excuseren. Dat je een bezoeker moet doorverwijzen naar een leslokaal tot daaraan toe. Maar dat een bezoeker je de — voor sommige mensen ietwat genante — vraag moet stellen waar men even kan kolven, dat doet echt af aan de uitstraling van de KU Leuven. En het antwoord dat we moeten geven is nog erger: ‘sorry, er is daar echt nergens een plaats voor voorzien’.

Akkoord actieplan

Met ACV KU Leuven hebben in december 2018 deze problematiek, samen met de geanonimiseerde getuigenissen, op tafel gelegd op het bevoegd orgaan aan de KU Leuven (CPBW). De werkgever was verbaasd dat dit een probleem is, gezien ze zelf geen meldingen hierover doorkrijgen. Maar het is duidelijk dat het voor de werkgever ook niet kan dat collega’s naar de toiletten moeten vluchten om af te kolven.

We bereiken dan ook een akkoord om dit op te nemen in het verplichte CPBW Jaaractieplan 2019, met als eerste stap een een volledige inventarisatie is van alle sociale voorzieningen zoals borstvoedingsruimtes, maar ook bv. kleedkamers en EHBO-ruimtes. Dit maakt de tekorten zichtbaar, en laat toe ze gericht weg te werken.

Geen gevolg

Ondertussen zijn we echter een jaar verder, en van deze inventarisatie is bitter weinig in huis gekomen, laat staan dat de tekorten zijn weggewerkt. Terwijl uit de ontvangen reacties duidelijk is wat er nodig is: “Eigenlijk zou er in elk groot KU Leuven-gebouw een duidelijk aangeduide, geschikte, en online reserveerbare ruimte moeten zijn. Dit is absoluut geen grote investering voor zo’n mastodont als de KU Leuven, maar een enorme verademing voor elke mama die borstvoeding geeft.

Actie

We blijven in 2020 op o.a. het CPBW op dit dossier hameren, en constructief samenwerken voor een oplossing. Maar om te zorgen dat er beweging komt in dit dossier, gaan we ook de druk voor een oplossing opvoeren en plannen we o.a. in het voorjaar hierover een (ludieke) actie.

Dus merk jij of je collega’s dat in jullie gebouw de borstvoedingsruimte te wensen over laat, of je wil mee doen met een ludieke actie: geef een seintje via info@acvkuleuven.be of onderstaand formulier, en we gaan er samen mee aan de slag.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!