Bursalen behouden opleidingsrechten bij VDAB

Doctoraatsbursalen botsen regelmatig op problemen omdat men ze als student beschouwt en niet als werknemer. Dankzij een beroep van ACV KU Leuven tegen een VDAB-beslissing over de toegang tot opleidingen, blijf je als ex-bursaal alvast op dat vlak je werknemersrechten behouden.

Een probleem dat blijft opduiken in ons vakbondswerk, is dat men bursalen als studenten bestempelt. Die omschrijving als doctoraatsstudent is minder onschuldig dan ze lijkt. Vaak zijn rechten en administratieve procedures formeel omschreven of voorbehouden voor werknemers en niet voor studenten. Doe je een aanvraag voor bijvoorbeeld een opleiding of verblijfsvergunning, dan krijg je dus plots een njet omdat je zogezegd studeert en niet werkt.

Nood correct bursaalstatuut

We zijn met ACV KU Leuven het hier niet mee eens, en ijveren al jaren voor een correct bursaalstatuut. Het kan niet dat de keuze van de universiteitsbesturen om jonge onderzoek·st·ers in die grijze zone tussen werknemer en student te steken, negatieve gevolgen heeft voor de betrokkenen. Wanneer we een dossier hebben waarin zulk een nadeel opduikt, komen we dan ook steeds tussen.

Sommige nadelen hebben we nog niet kunnen rechtzetten. Zo hebben we bijvoorbeeld in 2008 een rechtszaak aangespannen omdat we vinden dat bursalen volwaardig moeten kunnen deelnemen in de inspraakorganen aan de KU Leuven. We hebben die rechtszaak toen spijtig genoeg verloren, wat verklaart waarom je bij de komende sociale verkiezingen voor personeelsvertegenwoordigers op 17-18 november niet op collega-bursalen kan stemmen. Ze mogen zich simpelweg niet kandidaat stellen “omdat het studenten zijn”.

Bursalen op de schoolbanken?

Vaak hebben we echter wél al het verschil kunnen maken, het meest recent nog deze maand. Een collega die gestopt is als bursaal wou een verkorte masteropleiding volgen via een traject van de VDAB (de overheidsinstantie die o.a. de begeleiding van werkzoekenden doet). Als werknemer is dit geen probleem en biedt het volgen van zo een opleiding via de VDAB aanzienlijke voordelen zoals het behoud van (werkloosheids)uitkeringen en terugbetaling van de opleidingskosten.

Een voorwaarde voor het VDAB-traject is dat je minstens al twee jaar de schoolbanken hebt verlaten. De VDAB argumenteerde echter dat je als doctoraatsstudent nog studeerde en dus niet aan die voorwaarde voldoet.

Beslissing succesvol aangevochten!

We hebben deze beslissing aangevochten met steun van de KU Leuven personeelsdienst en het FWO, en de VDAB heeft vorige week die beoordeling herzien. Ze erkent de complexiteit van het statuut en laat nu ook ex-bursalen toe tot opleidingen via zulk een VDAB-traject.

We zijn dan ook blij dat de VDAB is ingegaan op ons beroep, en het vormt een bijkomend precedent voor andere dossiers waar men bursalen werknemersrechten ontzegt. Spijtig genoeg is het wel een uitspraak voor deze specifieke opleidingsmaatregel, en niet ten gronde. Dus het kan dat je als (ex-)bursaal bij een andere VDAB-aanvraag  toch nog te horen krijgt dat je “als student daar geen recht op hebt”. We staan klaar om dit aan te vechten.


Meer info? Vragen? Een gelijkaardig probleem als bursaal? Contacteer ACV KU Leuven-vertegenwoordiger Maarten Hermans via email (info@acvkuleuven.be) of WhatsApp (+32485393813).Graag jouw reactie, vraag of ervaring!