CAO ATP Integratiekader goedgekeurd

Na drie jaar af-en-aan onderhandelen in een zeer complex dossier, is eindelijk de cao voor het ATP in het integratiekader ondertekend. Wat betekent dit voor het betrokken personeel?

We schreven reeds uitgebreid over de complexe en langlopende onderhandelingen over verdere harmonisatie van statuten van collega’s in het integratiekader en overige KU Leuven-collega’s. In 2015 werd gestart met de onderhandelingen voor een cao ATP integratiekader (IK). Omwille van o.a. de sociale verkiezingen werden de onderhandelingen tijdelijk stopgezet. In 2017 zijn deze moeizame gesprekken verder gezet om nu in maart 2018 tot een ondertekening en tot een mooi resultaat te komen.

De belangrijkste verwezenlijkingen in deze cao zijn:

  • de directe benoeming en bevordering van de personeelsleden die onder de ingroeigraad tewerkgesteld zijn naar de hoogste ingroei-graad;
  • benoemingen en bevorderingen van de personeelsleden na een evaluatie “gunstig” die in de ingroeigraad tewerkgesteld zijn;
  • een verhoogde eindejaarspremie;
  • meer mogelijkheid tot kort verzuim;
  • werkweek van 40uur met 12 ADV-dagen, recht op behoud van de 38 uren zonder ADV-dagen.

Tegenover deze verwezenlijkingen staat wel een afbouw van het jaarlijks verlof. Het verlofcontingent zal geleidelijk afgebouwd worden over een periode van tien jaar tot in 2029, wanneer het voltallige personeel ATP IK, contractueel bedienden, en ex-HUB KU Brussel, nog beschikken over 49 dagen verlof. Dit verlofcontingent bestaat dan uit 20 wettelijke dagen, 15 bijkomende dagen, 10 wettelijke feestdagen en 4 bijkomende feestdagen (nl. 2 februari, 11 juli, 2 november en 26 december).

We zijn in de onderhandelingen en de afweging van de verschillende standpunten noodgedwongen akkoord gegaan met het afbouwen van het verlofcontingent. Graag citeren we toch nog onze personeelsdirecteur;

“Het mooie resultaat dat hier vandaag voorligt, is te danken aan de sterke onderhandelaars van de vakbonden.” — Bert Overlaet, Personeelsdirecteur KU Leuven

Over het voorstel dat is onderhandeld tussen de vakbonden en de werkgever, is in februari 2018 ook een consultatieronde bij het personeel georganiseerd. Van de personeelsleden die deze consultatie bijwoonden, heeft 81% goedkeuring gegeven voor het ondertekenen van de cao.

Intussen werden de nodige OFD’s en evaluaties uitgevoerd om de bevorderingen die in deze cao worden vastgelegd te bekrachtigen. In een extra Comité Personeelszaken, voorafgaand aan de gezamenlijke ondernemingsraad op 15 maart 2018, werden de 32 bevorderingen toegelicht. In oorsprong waren er 31 voorzien, maar een terechte opmerking van een werknemersafgevaardigde zorgde ervoor dat er nog iemand werd opgenomen in de lijst. Verder werd ook meegedeeld dat de benoemingsronde 2019 zou opengesteld worden voor alle ATP’s (dus ook voor deze van het integratiekader).

Na deze bijzondere ondernemingsraad zou deze cao ondertekend worden door de secretarissen van de verschillende vakverenigingen, zodat deze per 1 april 2018 van kracht kan gaan. Tijdens de bijzondere ondernemingsraad kwam er echter een meningsverschil naar boven over het arbeidsreglement.

Op 1 april 2018 zullen 32 personeelsleden een bevordering krijgen, gekoppeld aan een onmiddellijke benoeming in het hoger ambt. Geen aprilgrap, maar een effectief en stevig schot in een stapel bevorderingsdossiers die reeds lang stil liggen.

Meer informatie kan u online lezen:

Indien u nog vragen heeft over de (implicatie) van deze cao, aarzel dan niet om uw ACV KU Leuven-vertegenwoordigers te contacteren via onderstaand formulier.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!