Coronatoelagen aan KU Leuven? Ja, het bestaat!

Een aantal faculteiten aan de KU Leuven heeft beslist om een corona-toelage toe te kennen aan het personeel. We juichen dit toe, maar vinden het ook confronterend dat er grote verschillen bestaan tussen departementen, diensten en faculteiten.

Wij pleiten voor algemene afspraken binnen KU Leuven met gelijke behandeling van het personeel, over de faculteitsgrenzen heen.

Coronatoelage?

Twee faculteiten[1] willen met een uitzonderlijke Coronatoelage het personeel vergoeden voor bijkomende privékosten. Tijdens de pandemie heeft het personeel de kosten zien stijgen van o.a. elektriciteit, gas en internet als gevolg van het thuiswerken.

Voor wie en hoe?

Op dit moment zijn de medewerkers van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Sociale Wetenschappen de gelukkigen. Die faculteiten hebben middelen genoeg om aan hun thuiswerkende medewerkers een belastingvrije som van €20 of  €25 per maand toe te kennen en dit met terugwerkende kracht. De overgrote meerderheid van de personeelsleden krijgen deze onkostenvergoeding niet omdat er geen algemeen personeelsbeleid is hiervoor.

Het budget van de faculteit kan een rol spelen. Elk departement roeit met de budgetten die er zijn, en die financiële middelen verschillen. Maar alles begint met een visie. Het is een positieve keuze om in te zetten op nieuwe evoluties en om de situatie voor het personeel in te zien, te erkennen en te waarderen.

Voor ons dringt een centrale aanpak zich op.

Gelijke behandeling voor iedereen

Vroeger was structureel telewerken aan KU Leuven een uitzondering. Maar de pandemie heeft de meeste werkplekken op een bruuske manier gedwongen om over te stappen.

Deze verandering geeft wel de indruk om een succesvolle evolutie te zijn in onze manier van werken. Maar de impact van corona is ook zwaar. Het personeel heeft er alles aan gedaan onze organisatie draaiende te houden en heeft daarvoor ook zelf meer privékosten gemaakt!

Al maanden vragen wij als ACV Puls een bijzondere waardering voor buitengewone inspanningen van de personeelsleden in het afgelopen coronajaar. We willen niet alleen lovende woorden, maar vragen ook een financiële tegemoetkoming.

Al maanden ontbreekt een passend antwoord op het centrale beleidsniveau, er wordt enkel verwezen naar vrijheid van initiatief op het niveau van de organisatorische eenheid. De Faculteit Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Sociale Wetenschappen zetten alvast de toon.

Wij bouwen graag verder op die initiatieven en willen daarnaast ook onze schouders zetten onder een modern beleid rond thuiswerken, niet met eenmalige maatregelen, maar met structurele voor iedereen.

 

[1] Zie bijvoorbeeld deze webpagina: https://www.law.kuleuven.be/home/paginas/2020-2021/facultaire-coronatoelageGraag jouw reactie, vraag of ervaring!