Eindelijk een algemene regeling voor telethuiswerk

Een van de belangrijkste maatregelen om corona in te dijken is het zoveel mogelijk thuiswerken.

“We stellen echter vast dat er in veel ondernemingen na al die maanden nog altijd geen goede afspraken zijn,” zegt Mathieu Verjans, nationaal secretaris van het ACV. “Daarom sloten we een nationale, interprofessionele cao om onwillige bedrijven toch te verplichten afspraken te maken. De nieuwe cao telethuiswerk bevat een duidelijk kader waarbinnen op ondernemingsvlak minimaal afspraken gemaakt moeten worden”. 

Voor veel  mensen begint het telethuiswerken intussen ook zwaar door te wegen. Daarom hebben de sociale partners in deze cao ook nogmaals de nadruk gelegd op het belang van goede preventiemaatregelen op dat vlak. Het recht op deconnectie zit bijvoorbeeld ingebakken in deze cao.

Lees hier verderGraag jouw reactie, vraag of ervaring!