Fossielvrije pensioenen, de tijd is rijp

ACV KU Leuven wil mee ijveren om de KU Leuven “Fossil Free” te maken. Wat dit betekent legt Gert-Jan Vanaken uit, co-organisator van de lopende campagne om onze unief (en haar geld) groener te krijgen.

Pensioenen en klimaatverandering.
Ze hebben heel wat meer met elkaar te maken dan het eerste zicht doet vermoeden. Pensioenfondsen en groepsverzekeringen zijn namelijk grote sommen geld die geïnvesteerd worden om pensioenen van de toekomst uit te betalen. Die investeringen zijn echter geen zwarte doos, maar beleggingen in aandelen en obligaties van tal van bedrijven, zo ook van fossiele brandstofbedrijven. Wat gebeurt er met onze pensioenverzekering?

De fossiele brandstofindustrie vs. het klimaat

Olie- en gasbedrijven als Shell, ExxonMobil en Total behoren tot de meest winstgevende en misschien wel machtigste bedrijven ter wereld. Onze pensioeninvesteringen gebruiken ze maar al te graag in hun eindeloze zoektocht naar meer fossiele brandstofvoorraden en in het verzet tegen dringend klimaatbeleid. En dat terwijl het intussen duidelijk is dat zowat 80% van alle fossiele brandstoffen onder de grond zal moeten blijven om een redelijke kans te maken op een leefbaar klimaat voor de volgende generaties.

Fossiele desinvestering

Wereldwijd nemen net om die redenen steeds meer pensioenfondsen, universiteiten, religieuze organisaties en lokale overheden de beslissing om hun investeringen terug te trekken uit die schadelijke fossiele brandstofindustrie, ook wel fossiele desinvestering (fossil fuel divestment). In de eerste plaats om morele redenen, want mee delen in de fossiele winsten terwijl klimaatverandering het leven en welzijn van miljoenen mensen onder druk zet, dat voelt niet goed. Maar ook financiële redenen kunnen meespelen. Steeds meer mensen, gemeenschappen en overheden nemen actie om uitstoot van CO2 te beperken, door minder steenkool, olie en gas te gebruiken. Fossiele bedrijven rekenen er echter op dat ook in de komende decennia nog evenveel of zelfs meer van deze vervuilende brandstoffen zal worden gebruikt. Een gevaarlijke gok die fossiele investeringen nu ook steeds meer risicovolle investeringen maakt. En risico’s, die zijn we liever kwijt dan rijk wanneer het gaat om onze pensioenen.

KU Leuven Fossil Free

Ook binnen onze KU Leuven leeft al langer de oproep tot fossiele desinvestering. Enkele geëngageerde studenten lanceerden ruim een jaar geleden de campagne KU Leuven Fossil Free, waarmee ze het universteitsbestuur oproepen om de financiële reserves (nvda, en dus nog niet de pensioenverzekering) niet langer te beleggen in fossiele brandstofbedrijven. Snel kwam er steun vanuit de officiële studentenvertegenwoordiging en later spraken maar liefst driehonderd professoren zich ook uit tegen fossiele investeringen.

De universiteit reageerde door een gedeelte van de olie-aandelen te verkopen, maar houdt voorlopig nog vast aan een resterend gedeelte fossiele beleggingen. De studenten voeren intussen verder campagne om ook de resterende fossiele beleggingen uit de portefeuille te krijgen. Gelijkaardig studenteninitiatief kende zo recent ook succes aan de UGent waar er voor volledig fossielvrije investeringen werd gekozen. Ook aan VUB, UCL, ULB en ULiège staan de studentencampagnes dichtbij een doorbraak. Verandering bewerkstelligen, het is met andere woorden mogelijk.

Gert-Jan Vanaken, KU Leuven Fossil Free-campagne.


ACV KU Leuven:

Met ACV KU Leuven willen we mee aan de kar trekken om de KU Leuven verder te vergroenen. Als vakbond hebben we een aantal informatie-, advies en consulatie-bevoegdheden aan de KU Leuven en interuniversitair die we hiervoor kunnen benutten, bijvoorbeeld om dit dossier in de aandacht te houden of voor veranderingen te zorgen.

Zo is in de KU Leuven Ondernemingsraad de kwestie van fossielvrije investeringen en beleggingen door de werknemerszijde reeds geagendeerd geweest, en is men de de KU Leuven Fossil Free-campagne ook reeds komen toelichten op onze maandelijkse ACV KU Leuven-kernvergadering.

Met de geplande herziening van de KU Leuven groepsverzekering tegen 1 januari 2019, hebben we in onze adviesnota in september hier ook formeel voor gevraagd. Dus dat de KU Leuven de in het kader van de groepsverzekering aangehouden financiële (pensioens)reserves laat verschuiven naar een fossielvrij formule. Net zoals bij beleggingen, zijn we van mening dat als een grote speler als de KU Leuven er op aandringt dat haar pensioenfonds in fossielvrije beleggingen terecht komt, dit zowel een rechtstreeks positieve impact heeft, als meer mogelijk maakt voor andere, kleinere organisaties.

 

 Graag jouw reactie, vraag of ervaring!