Gezamenlijk voorstel telewerk gelanceerd

Op het Comité Personeelszaken en de verschillende Ondernemingsraden in april en mei hebben we ons gezamenlijk voorstel voor een CAO rond telewerk voor de eerste keer met de werkgever besproken.

Deze nota wordt momenteel ook verspreid en geagendeerd in de verschillende entiteiten aan de KU Leuven, met oog op discussie en feedback. O.i. is met de huidige wetgevende initiatieven zoals de “Wet Werkbaar Wendbaar Werk” het het uitgelezen moment om de telewerkregeling aan de KU Leuven eens grondig onder de loep te nemen. We pleiten in ons gezamenlijk voorstel voor één duidelijk regeling voor het personeel aan de KU Leuven.

We hebben ook als deel van ons syndicaal “tienpuntenprogramma” voor de Rectorverkiezingen de twee kandidaten gevraagd of ze hierover met ons een CAO over telewerk willen sluiten. Hun antwoorden kan je hier lezen. Als je nieuwsgierig bent over hoe de collega’s aan de UGent een algemene telewerkregeling voor iedereen hebben ingevoerd, kan je hier een neerslagje lezen.

Alle bedenkingen, opmerkingen, kritiek, etc. bij het voorstel zijn zeer welkom bij de contactpersonen van de syndicale werkgroep telewerk: Kirsten Verhaegen (ABVV), Maarten Hermans (ACV) en Peter Maertens (ACLVB).

Je kan ons gezamenlijk voorstel hier lezen.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!