LBC-NVK pleit voor een CAO telewerk

Als personeelsvertegenwoordigers worden we regelmatig geconfronteerd met werknemers aan de KU Leuven die aangeven dat in de praktijk gebruik maken van de bestaande telewerkregelingen voor ATP niet zo eenvoudig is. We pleiten dan ook voor een veralgemening van de tele/thuiswerk-regeling aan de KU Leuven, zodat het duidelijk is dat telewerk in principe mogelijk is voor alle werknemers, én dat niet-ATP leden ook een helder afsprakenkader hebben om op terug te vallen.

We zien enkel voordelen voor een goed uitgewerkte en uniform toegepaste telewerkregeling voor heel de KU Leuven – zowel voor personeelsleden als de organisatie. Zo kan het bv. ook bijdragen aan een vermindering van de verkeersdrukte en de parkeerproblematiek. Wij wensen hierover  dan ook een ondernemingscao voor ATP en A/BAP af te sluiten.

Meer info in onze telewerknota.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!