Nieuwe ACV-brochure over tijdskrediet

De spelregels rond tijdskrediet zijn veranderd. Daarom is er een nieuwe editie van de ACV-brochure ‘Tijdskrediet en landingsbanen in de privésector’. Het tijdskrediet bestaat enkel nog uit het tijdskrediet met motief en de landingsbanen. De nieuwe regels even in een notendop…

Tijdskrediet

Voor het motief opleiding blijven de regels onveranderd: een voltijdse opleiding geeft recht op maximaal 36 maanden tijdskrediet.
Het motief zorg geeft voortaan recht op maximaal 51 maanden tijdskrediet:
  • als je zorgt voor een eigen kind tot de leeftijd van 8 jaar. De grens ligt op 21 jaar als het kind een handicap heeft.
  • als je zorgt voor een zwaar ziek minderjarig kind;als je zorgt voor een zwaar ziek gezins- of familielid. Gezinsleden zijn personen die op hetzelfde adres wonen. Familieleden zijn bloedverwanten tot de tweede graad: ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers en zussen. Ook aanverwanten tot de eerste graad van de werknemer komen in aanmerking: schoonouders, stiefouders, stiefkinderen en de echtgenoten van de kinderen. Voor werknemers die wettelijk samenwonen, worden ook de ouders en de kinderen van de wettelijk samenwonende partner als familieleden van de werknemer beschouwd;
  • bij palliatieve zorgen voor een naaste.

Landingsbanen

De landingsbanen zijn zo goed als ongewijzigd. Door het interprofessioneel akkoord 2017-2018 kun je op 55 jaar met een landingsbaan gaan, op voorwaarde dat je sector hierop intekende. De meeste sectoren hebben dit gedaan. Nieuw is dat een werknemer die twee halftijdse jobs combineert op onze vraag voortaan een 1/5 landingsbaan kan nemen. Dit kan ofwel door 1/5 van een voltijdse te verminderen bij één werkgever, ofwel 1/10 van een voltijdse te verminderen bij beide werkgevers. De mogelijkheid blijft bestaan om vanaf 50 jaar een landingsbaan te nemen zonder RVA-uitkeringen. Dit kan eventueel tijdelijk helpen om vanaf 55 jaar in een landingsbaan met uitkeringen te stappen. Het behoud van de leeftijd van 55 jaar vanaf 2019 is wel afhankelijk van een nieuw Interprofessioneel akkoord op dat ogenblik.

Thematische verloven

Ook de thematische verloven komen aan bod in deze brochure: ouderschapsverlof, zorgverlof en palliatief verlof. Het tijdskrediet met motief en de thematische verloven kunnen worden gecumuleerd, aangezien het gaat om verschillende, van elkaar onafhankelijke rechten. In de praktijk wordt doorgaans eerst het thematisch verlof opgenomen, om aansluitend in het tijdskrediet met motief te stappen.

Vlaamse aanmoedigingspremies

Naast de uitkeringen die de RVA in bovenstaande gevallen voorziet, kent de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie toe in geval van tijdskrediet met het motief zorg of opleiding en bij thematisch verlof.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!