Ontmoet je afgevaardigde: Annick Verbraeken

Wat zijn voor jou de belangrijke actiepunten waar aandacht voor moet zijn en/of je zelf verder wil op inzetten met ACV?
Ik weet dat als je aan de KU Leuven met de hamer op de zelfde spijker blijft slagen je stappen kan zetten. Het duurt soms lang waardoor vele het gevoel krijgen dat er niets gebeurt. De afgelopen 4 jaar hebben we de ongelijkheid in verlof met de andere universiteiten aangekaart, dit wil ik blijven doen. De interne mobiliteit moet beter worden, de negatieve klank bij wisseling van job moet weg. Een mutatie binnen de KU Leuven moet een positieve verhaal zijn geen negatief.
Het vormingsbeleid kan veel beter, het aanbod is denk ik wel voldoende, maar bereikbaarheid is ruim onvoldoende. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel om van de KU Leuven voor iedereen een aangename werkplek te maken. Er is nood aan een geharmoniseerd personeelsbeleid.
Merk je dat vakbondswerk een verschil maakt bij jou  op de werkplek?
Natuurlijk, gewoon door een luisteren oor te hebben en hier en daar sturing te geven kan je veel bereiken. Mensen vlug correct advies geven over bv. tijdskrediet, verlof voor verminderde prestaties, … is een grote meerwaarde.
Wat zou je je collega’s willen meegeven die nu twijfelen om zich kandidaat te stellen als vertegenwoordiger?
Zit er een sociaal engagement in je, twijfel dan niet. Probeer het gewoon en rol langzamerhand in de vakbondswerking. Laat geen 4 jaar verloren gaan, durf nu de stap te zetten.
Eigen inbreng
Voor mij stopt het niet ACV KU Leuven. Ik heb buiten KU Leuven nog wel extra mandaten in ACV. Zo zetel ik in het bewegingsverbond Vlaams-Brabant, heb ik een zetel in de Alliantie, ben ik welkom in het NSC-HO.

NSC-HO: Nationaal Sector Comité Hoger Onderwijs, hierin hebben alle Hogescholen en Universiteiten van Vlaanderen een zitje. Hier bespreken alles wat ons op syndicaal vlak aanbelangt en sturen we onze vertegenwoordigers met onze beslissingen naar de hoger liggende overleg organen. Vb. CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) onderhandelingen in de sector. Zo hebben onze vertegenwoordigers voor 2021 een verhoging van onze eindejaarspremie bedongen.

Bewegingsverbond Vlaams-Brabant is een samensmelting van het ACV Verbond Leuven en het ACV Verbond Halle – Vilvoorde.

Alliantie is de overkoepeling van het Bewegingsverbond Vlaams-Brabant en het bewegingsverbond Brussel.

In een verbondsbestuur (vroeger) dat nu is opgenomen in de bewegingsverbonden en de alliantie worden de wijzingen, plannen op internationaal niveau, federaal niveau, provinciaal niveau en gemeentelijk niveau besproken. Hier hebben we de mogelijkheid om mee het beleid van ACV te bepalen. Waar we willen op inzetten de komende periode, waar onze top mee naar de regering moet trekken ed.
Vanuit deze positie neem ik ook deel aan ACV-congressen en zetel ik ook in de VRC-raad. Vlaams Regionaal Comité, waar we proberen te wegen op het Vlaams beleid.

Zit je met een vraag of probleem, of nood aan een babbel over je werksituatie?: 

Geef me een seintje 

 

 Graag jouw reactie, vraag of ervaring!