Ontmoet je afgevaardigde: Geert De Lepeleer

Waar werk je aan de KU Leuven, en hoe ziet voor jou een typische werkdag er uit?

Ik werk op de Technologiecampus Gent en er zit enorm veel variatie in een normale werkdag. Soms ben ik in het buitenland, een andere keer moet ik extern naar een vergadering, soms ben ik een ganse dag op kantoor.

 

– Wat is iets dat collega’s niet van jou weten / verbaasd over zouden zijn?

Ik ben ook ondervoorzitter van een scholengemeenschap in het basisonderwijs met meer dan 1300 leerlingen. Ik zit daar aan de andere kant van de tafel als bestuurder en ben voorzitter van het overlegcomité. Mijn jarenlange ervaring in sociaal overleg is daarbij een enorme troef.  En verder heb ik een passie voor sport in het algemeen en tennis in het bijzonder.

 

– Hoe lang werk je al aan de KU Leuven, en ben je al actief voor het ACV?

Ik stapte in 1990  in het hoger onderwijs en integreerde in de KU Leuven in 2013.  Ik ben al actief voor het ACV sinds ik startte in 1985 in het secundair onderwijs.

 

– Waarom en hoe ben je actief geworden als personeelsvertegenwoordiger?

Oorspronkelijk ben ik actief geworden omdat het in de tweede helft van de jaren tachtig enorm moeilijk was om een fulltime job te bemachtigen in het secundair onderwijs. Gelukkig zijn de tijden nu veranderd.

 

– Wat zijn voor jou de belangrijkste actiepunten waar meer aandacht voor moet zijn en/of je zelf verder wil op inzetten met ACV?

Voor mij is het belangrijk om steeds rationeel, beleefd en met dossierkennis  een bepaalde problematiek te verdedigen tegenover de delegatie van de werkgever. Ervaring leert me dat je zo het meeste kan bereiken. Ik ben geen roeper die de collega’s onrealistische beloftes voorschotelt, ook al besef ik dat me dat stemmen kan kosten.

 

– Merk je dat vakbondswerk een verschil maakt bij jou op de werkplek?

Ik merk wel dat er vanuit de werkgeverskant heel wat respect is voor mijn jarenlange aanpak. En als ik iets aankaart, is het zeker gefundeerd en wordt er in de meeste gevallen toch onmiddellijk naar de juiste oplossing gezocht. Vele collega’s vinden de weg naar mij en ik zal hen altijd pogen te helpen.

 

– Voeg zelf bij wat je wil!

Zelf heb ik enorm veel energie gestoken in de onderhandelingen van de CAO-IK. Ik ben blij dat deze positief afgerond zijn. Ik waardeer ook dat het ACV binnen KU Leuven daar ook enorm rekening gehouden heeft met de kennis van zaken van de collega’s die zich hiervoor geëngageerd hebben. Ik had dit als een mooi eindpunt kunnen beschouwen van mijn sociale inzet. Maar ik wil er nog eens volop voor gaan. Er zijn nog genoeg aandachtspunten: signaleren als er hier en daar eens een leidinggevende niet conform de afspraken handelt of leiding geeft op een in de 21ste eeuw totaal voorbijgestreefde manier, waakzaam blijven als de dienstverlening hapert ( bvb met de KU Leuven fietsen ), het juiste evenwicht tussen onderzoek en onderwijs bewaken, ijveren voor meer waardering voor ATP, de specificiteit van de campussen buiten Leuven verduidelijken en bewaken, ….

Er op toezien dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt. En luisteren naar iedereen, zonder hoogdravende verklaringen af te leggen maar steeds discreet en constructief aan oplossingen te werken.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!