Ontmoet je afgevaardigde: Jan Poelaert

Waar werk je aan de KU Leuven, en hoe ziet voor jou een typische werkdag er uit?

Ik werk aan de KU Leuven campus Brugge als onderwijzend personeel in het integratiekader.

Een typische werkdag bestaat eigenlijk niet. Een lesrooster kan/is  elke week iets anders. Labo’s verzorgen, hoorcolleges, masterproeven, vergaderingen, … zijn maar een deeltje van de taken die ik/wij als OP uitvoeren.

 

Wat is iets dat collega’s niet van jou weten / verbaasd over zouden zijn?

Ik ben al heel lang een bergsporter die al enkel hoge toppen beklommen heeft (tsn 4000 en 6000m). Het doorzettingsvermogen, volharding en concentratie om het beoogde einddoel te bereiken, zijn enkele eigenschappen die ik ook kan gebruiken als vertegenwoordiger in de verschillende onderhandelingsraden om ons doel te bereiken.

Waarom en hoe ben je actief geworden als personeelsvertegenwoordiger?

Ik wilde mij inzetten voor het belang van de collega’s (zowel OP als ATP als …, dus voor iedere collega). Daarom heb ik mij bij de sociale verkiezingen kandidaat gesteld, en werd ik verkozen.

 

Wat zijn voor jou de belangrijkste actiepunten waar meer aandacht voor moet zijn en/of je zelf verder wil op inzetten met ACV?

Het onderwijs ligt mij zeer nauw aan het hart. Onze studenten zijn voor mij heel belangrijk, zonder hen bestaat er geen universiteit, geen onderzoek. Dus daarvoor wil ik mij verder inzetten, voor een volwaardig onderwijs met sterk gemotiveerde lesgevers en lab verantwoordelijken die zich blijven goed voelen in het uitvoeren van hun taak. Wat als wij, het integratie kader, verdwijnt? Ik wil het statuut van ATPO als deel van het onderwijzend personeel (dus hoorcolleges) verder verdedigen, zodat ze ten volle voor hun kennis, kunde en inzet worden gewaardeerd.

 

Merk je dat vakbondswerk een verschil maakt bij jou op de werkplek? Voorbeeldjes?

Heel zeker. Als lid van het CPBW en OR kan je zeker het verschil maken.

De goede samenwerking met het bestuur hier heeft al tot heel goede resultaten geleid. De verlofregeling (het zelf kunnen kiezen van de dagen door een kort collectief verlof); de stem van het onderwijzend personeel (niet ZAP) laten horen en laten waarderen. ATPO laten waarderen voor hun taken (die heel ruim is!!), ook financieel.

 

Wat zou je collega’s willen meegeven die nu twijfelen om zich kandidaat te stellen als vertegenwoordiger?

Als afgevaardigde van het personeel in de verschillende raden kan je meer bereiken dan je denkt. Je inzet wordt gewaardeerd (ook door leidinggevenden). Maar soms moet je wel eens het standpunt van het personeel enkele keren herhalen om tot een overeenkomst te komen. Maar het lukt meestal wel om tot een compromis te komen.

Zit je met een vraag of probleem, of nood aan een babbel over je werksituatie?:  Geef een seintje. 

 

 Graag jouw reactie, vraag of ervaring!