Ontmoet je afgevaardigde: Marc Andries

Ontmoet je afgevaardigde:Met een team van meer dan 35 afgevaardigden, vertegenwoordigt ACV KU Leuven het KU Leuven-personeel. Maar wie is er zo gedreven — of goed gek — om dat vertegenwoordigingswerk te doen? En waarom? Ontmoet je afgevaardigde:
 
Waar werk je aan de KU Leuven en hoe ziet voor jou een typische werkdag er uit?
Campus Brussel

Ik geef hoofdzakelijk les, voor een gedeelte ook op Odisee; alles op Campus Brussel. Buiten mijn lessen ben ik in niet-Corona tijden redelijk vaak op mijn bureau op de Campus, en ik loop daar ook nogal wat rond.

Wat is iets dat collega’s niet van jou weten / verbaasd over zouden zijn?
Van kindsbeen supporter van Antwerp FC (maar al 25 jaar niet meer gaan kijken).
Hoelang werk je al aan de KU Leuven en ben je actief bij ACV
KU Leuven: sedert integratie (de facto 1 okt 2013); EHSAL/HUBrussel/HUB-KAHO sedert 1983, waarmee ik het momenteel langst aanwezige oud-EHSAL personeelslid ben dat in KU Leuven is geïntegreerd; lid ACV-COC en HOC van EHSAL sinds 1995
Wat zijn voor jou de belangrijke actiepunten maar aandacht voor moet zijn en/of je zelf verder wil op inzetten met ACV?
De crisis mag gebruikt worden om nuttige wijzigingen zoals Telewerk meer door te voeren, maar niet om allerlei faciliteiten voor het personeel af te schaffen en vooral niet om maatregelen te nemen die de werkdruk impliciet of expliciet doen toenemen
Merk je dat vakbondswerk een verschil maakt bij jou op de werkplek?
De vakbonden zijn nog altijd vaak de enige (erkende) spreekbuis van het personeel. Wij kunnen geen revolutionaire wijzigingen aan personeelsstatuten en arbeidsomstandigheden afdwingen, maar in kleine stapjes en met veel overleg en geduld kan al heel wat worden verwezenlijkt. Een voordeel van een vakbond is ook dat die over een denktank en heel wat ervaring beschikt, die bij individuele personeelsleden niet aanwezig is.

ACV-KULeuven onderscheidt zich van de andere vakbonden door een eerder constructieve ingesteldheid, waardoor we meer kansen hebben iets te realiseren dan andere vakbonden. Onze vertegenwoordigers proberen ook het algemeen belang van het personeel voorop te zetten en niet het eigen belang van de afgevaardigde, en wij zijn niet gesteld op overlopers.

Eigen inbreng
Ik ben sedert 1995 personeelsvertegenwoordiger, eerst in het HOC van EHSAL en opvolgers, later in de OR van KU Leuven, en soms ook in de CPBW’s.

Ik kan mij maar één zaak herinneren die er zonder mij zeker niet gekomen zou zijn. Toen de Campus Koekelberg werd verlaten zat men in zulk een leslokaalnood dat het docentenlokaal werd afgeschaft. Ik ben er in geslaagd de voorruimte van de Wintertuin op de 6de verdieping van het Hermes gebouw tot een docentenlokaal te laten omvormen, en dat zou er zonder mijn inbreng wellicht nooit gekomen zijn. 

Zit je met een vraag of probleem, of nood aan een babbel over je werksituatie?: 

Geef een seintje Graag jouw reactie, vraag of ervaring!