Ontmoet je afgevaardigde: Roger Vergauwen

Met een team van meer dan 35 afgevaardigden, vertegenwoordigt ACV KU Leuven het KU Leuven-personeel. Maar wie is er zo gedreven — of goed gek — om dat vertegenwoordigingswerk te doen? En waarom? Ontmoet je afgevaardigde:
Roger Vergauwen
Hoe ziet voor jou een typische werkdag er uit ?

Ik ben sinds 1994 verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte waar ik momenteel Hoogleraar ben en als lid van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) bestaat mijn opdracht uit onderwijs, onderzoek en dienstverlening op het gebied van de Wijsbegeerte , meer bepaald Logica, Filosofie van de Artificiële Intelligentie en Russische Filosofie.

Ik ben eveneens al gedurende een 10-tal jaren actief in het vakbondswerk, o.m. als lid van de Ondernemingsraad van de universiteit.

Wat zijn voor jou de belangrijke actiepunten maar aandacht voor moet zijn en/of je zelf verder wil op inzetten met ACV?
In het algemeen en ook meer bepaald voor het ZAP blijft de pensioensproblematiek een belangrijk aandachtspunt. De vorige regering voorzag drastische hervormingen in het pensioenssyteem met belangrijke implicaties  voor iedereen en ook de leden van het ZAP. Die zijn niet (allemaal) doorgevoerd maar er bestaat in ruime kring een grote bezorgdheid over en het blijft een aandachtspunt hoe verdere wijzigingen kunnen worden opgevangen (Groepsverzekering ZAP ?).
 
De werk-gezinsbalans is een verder actiepunt. Tijdens de huidige Corona-Crisis is gebleken dat hier nog heel wat werk aan de winkel is, waar de Ondernemingsraad een geschikt forum voor biedt.
 

Merk je dat vakbondswerk een verschil maakt bij jou  op de werkplek?

Zeer zeker. Op regelmatige basis wordt ik door collega’s gecontacteerd voor informatie en concrete afhandeling van bepaalde problemen.
 

Zit je met een vraag of probleem, of nood aan een babbel over je werksituatie?: 

Geef een seintje 

Roger.vergauwen@kuleuven.be of 016 32 63 15

 
 

 

 Graag jouw reactie, vraag of ervaring!