Ontmoet je afgevaardigde: Sabine Janssens

Waar werk je aan de KU Leuven, en hoe ziet voor jou een typische werkdag er uit?

Ik werk al sinds 1997 op de dienst onderzoeksondersteuning, eerst aan de KU Brussel en daarna, ingevolge de integratie, aan de KU Leuven Campus Brussel. Mijn taak is nu gedeeltelijk verschoven naar HR-ondersteuning. Bij ACV Puls kon ik een opleiding sociale wetgeving volgen die zeer nuttig was, zowel voor de job als voor het vakbondswerk.

 

Waarom en hoe ben je actief geworden als personeelsvertegenwoordiger?

In 2015 is mijn zoontje die zwaar gehandicapt was en veel zorg nodig had, overleden. Ik heb me in 2016 kandidaat gesteld bij ACV Puls omdat een actieve inzet bij de vakbond me een goede manier leek om me weer nuttig te voelen. De afgelopen 4 jaar was ik vertegenwoordiger in het CPBW, maar als militant ben je op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de onderneming via de vakbondsvergaderingen waaraan je mag deelnemen tijdens de werktijd.

Wat is iets dat collega’s niet van jou weten / verbaasd over zouden zijn? (ik zou de vraag liever formuleren in de zin van: interesses en ontspanning)

Ik beleef heel veel plezier aan vrije dans op rock, R&B en disco en aan het verslinden van fictie en non-fictieboeken. Daarnaast volg ik graag de nationale en internationale politiek; daarbij heb ik altijd het gevoel dat sterke vakbonden broodnodig zijn als tegengewicht voor de neoliberale actoren. Zo was de vakbond ook onmisbaar bij de jarenlange onderhandelingen in het kader van de integratie.

 

Merk je dat vakbondswerk een verschil maakt bij jou op de werkplek?

Met het CPBW hebben we sterk ingezet op de bevordering van het fysiek en psychosociaal welzijn van de werknemers: aankoop van zit-sta-tafels, yogasessies, fitcheck, fruit op de werkvloer, betere opvolging van zieke werknemers. We hebben belangrijke thema’s aangekaart zoals: hoge werkdruk, duurzame mobiliteit, interculturele communicatie.

Voor de komende maanden zal de veiligheid op het werk een hoofdthema zijn ingevolge de Corona pandemie.

 

Actiepunten voor de toekomst die ik belangrijk vind als kandidaat voor het CPBW:

  • Een goede balans tussen werk en privéleven; ook de universiteit ontsnapt niet aan externe concurrentiedruk en elke werknemer ondervindt die competitieve context (bevordering, publicatiedruk). Dit kan leiden tot een te hoge werkdruk en burnout.
  • Garanties voor interne mobiliteit, zeker ook voor oudere werknemers.
  • Effecten van digitalisering: een steeds bredere digitalisering kan negatieve effecten hebben op de werkgelegenheid en op de arbeidsomstandigheden, zowel in de administratie als in het onderwijs.

 

Wat zou je collega’s willen meegeven die nu twijfelen om zich kandidaat te stellen als vertegenwoordiger?

Je leert als militant veel bij over de werking en knelpunten op andere diensten en afdelingen van de onderneming. Je kan soms een collega een helpende hand bieden, dat maakt je als persoon rijker en weerbaarder. Het is niet altijd gemakkelijk om tijd vrij te maken voor een of ander probleem, maar je kan voor steun en advies altijd terecht bij ACV Puls. Je wordt lid van een grote vakbondsfamilie: vakbondswerk is groepswerk.

  • Infosessie rond beleidsplan diversiteit en in later stadium vorming rond omgaan met diversiteit
  • Vorming rond timemanagement en emailgebruik

De WN vertegenwoordigers vragen aandacht voor de positie van de individuele werknemer die niet ontsnapt aan de bestaande werkcultuur: hij of zij werkt in een competitieve context (bvb. voor bevordering) en ondervindt eventueel druk om te presteren buiten de kantooruren, zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen.

De WN-delegatie is van mening dat de werknemer niet verplicht kan worden om na de kantooruren geconnecteerd te blijven, maar het mag ook niet verboden worden om te connecteren.

Men gaat unaniem akkoord dat er goede afspraken in de lokale werkcontext nodig zijn om een flexibele werkinvulling op maat te realiseren, uitgaande van een gedeelde verantwoordelijkheid van het individu, het team, de leidinggevende en de KU Leuven. De werknemer moet aan de leidinggevende steeds kunnen signaleren dat de werkdruk te hoog ligt en dat er acties moeten ondernomen worden om het werkvolume te verminderen.

  • Opleiding ‘interculturele communicatie’.

Opleiding ‘hoe omgaan met langdurig zieken’ voor leidinggevenden met nadruk op sociale vaardigheden

 

Zit je met een vraag of probleem, of nood aan een babbel over je werksituatie?:  Geef een seintje 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!