Ontmoet je afgevaardigde: Yvan Vansteenkiste

Ik ga mij eerst even voorstellen : Mijn naam is Yvan Vansteenkiste woonachtig te Helkijn en 58 jaar oud. Ik ben tewerkgesteld aan KULEUVEN afdeling KORTRIJK ( KULAK ) als technieker en deels bewakingsagent, omdat er hier nogal veel activiteiten , lezingen en opleidingen doorgaan tot ’s avonds laat. Daarna ben ik verantwoordelijk voor het afsluiten van de Campus.

Mijn collega’s weten nog niet dat ik een luisterend oor heb voor hun problemen die ze hebben op de Campus , Ik ben nochtans zeer behulpzaam in verband met wat ze moeten weten wat hun recht is als werknemer of hun persoonlijke problemen die zij hebben binnen de Campus.

Ik werkte vroeger in de bouwindustrie en kwam op als tussenpersoon tussen de werknemers en werkgever om problemen op te lossen wat hun rechten waren als werknemer.

Nu werk ik al 6 jaar voor KU LEUVEN en het bevalt mij hier prima

Ik ben al actief voor het ACV vanaf mijn 30 jaar en woonde bijna alle vergaderingen bij in onze gemeente in verband met de nieuwe CAO en meerdere zaken

Waarom ik actief geworden ben als personeelsvertegenwoordiger is omdat de werknemers soms onterecht behandeld worden dezer tijd op de werkvloer, en ik kon dat niet vatten !

Mijn belangrijkste punten waar meer aandacht moet voor zijn aan de universiteit is de communicatie problemen die dikwijls voorkomen, de ongelijkheid van lonen van mensen die hier harder moeten werken voor een lagere loon dan anderen.

De mentaliteit laat dikwijls te wensen over, dat de hard werkende mensen soms beschouwd worden ( uitgedrukt in harde woorden ) als loopjongens in de Facilitaire Dienst.

Daarvoor wil ik mij met volle moed mij verder inzetten met ACV.

Het vakbondswerk merk ik persoonlijk dat het er moet zijn om de werknemers te beschermen, soms bereiken wij iets en soms niet, het vraagt een beetje puzzelwerk.

We hebben wel kunnen bereiken dat we ieder jaar ecocheques krijgen

Tenslotte zou ik aan de collega’s willen vragen om niet te twijfelen om zich ook kandidaat te stellen als vertegenwoordiger , daar het interessant is en ook leerrijk kortom iedereen die denkt dat hij niet geschikt is daarvoor niet twijfelen maar doen.

 

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!