Op bezoek bij de buren: de telewerk-regeling aan de UGent

Momenteel zijn de drie vakorganisaties aan de KU Leuven – ACV, ACLVB, en ABVV – gezamenlijk aan het werken aan een voorstel voor een KU Leuven-brede telewerkregeling. Om dit voor te bereiden is ACV KU Leuven gaan luisteren naar de ervaring van de collega’s aan de UGent. Daar heeft namelijk sinds 1 januari 2017 alle personeel met telewerkbare taken – ongeacht het statuut – het recht om te kunnen telewerken.

Pilootprojecten en telewerkcharters

Deze regeling is het resultaat van een breder proces, waarbij men in januari 2016 is gestart met pilootprojecten rond telewerk. Aanvankelijk in de centrale administratie en twee vakgroepen, die zichzelf hiervoor kandidaat hadden gesteld, en zo gaandeweg uitgebreid. Als deel van de telewerkregeling zetten personeelseden en leidinggevenden de afspraken op papier in de vorm van een “telewerkcharter”, waarvan er ondertussen al een duizendtal zijn ondertekend.

In verhouding sloten meer personeelsleden in een administratieve functie zo een telewerkscharter af, dan hun collega’s met een academisch statuut. Dit ongelijk gebruik tussen statuten is een aandachtspunt, aldus Stefanie Vermeire, syndicaal vrijgestelde voor ACV Openbare Diensten aan de UGent. Ook blijft volgens haar het voornaamste obstakel de houding van bepaalde leidinggevenden, die nog steeds medewerkers “op hun stoel willen zien zitten”, ongeacht de voor- of nadelen voor het personeelslid én de organisatie. Hierdoor blijft er nog werk aan de winkel qua gelijke kansen op telewerk, zelfs met zulk een duidelijk en expliciet algemeen geldend kader.

Telewerk als onderdeel hervorming werkorganisatie

Een ander aandachtspunt is telewerkregelingen in kleine (sub)entiteiten. Hier is het vaak moeilijk om én de goede werking te garanderen, én te zorgen dat iedere medewerker met in principe telewerkbare taken gelijke kans heeft op te kunnen telewerken. De personeelsvertegenwoordigers aan de UGent proberen daarom dan ook meer breed te kijken dan puur telewerk. Bijvoorbeeld door bij hervormingen van entiteiten te kijken hoe dit kan verbeteren, of door aan te dringen op meer teamwerk en taakrotatie, zodat bv. permanentie niet steeds dezelfde persoon moet zijn.

De telewerkregeling staat ook niet op zichzelf, maar vormt een deel van een meer breed actieplan “Anders Werken” aan de UGent. De coördinatrice van dit plan, Mieke Van de Putte, geeft als advies voor het uitwerken van een telewerkregeling nog mee om niet té sterk naar telewerk te kijken als een individueel gegeven. Men dient het namelijk wel te vatten in afspraken die voor individuele personeelsleden gelden, maar in feite is telewerk een collectief gebeuren. De goede werking van telewerkafspraken en het al-dan-niet kunnen plukken van de voordelen voor personeelslid en organisatie, is afhankelijk van de interactie tussen meerdere mensen en hun gezamenlijke werkorganisatie.

Het valt Chris Herreman, secretaris voor ACV Openbare Diensten aan de UGent, op dat dit proces en haar uitdagingen heel gelijkaardig is aan de UGent, als in andere organisaties waar men telewerk wil invoeren. Dit wijst er mogelijk op dat een deel van de kwesties minder te maken heeft met specifieke taken (aan een unief), en meer met de algemene manier waarop we werk organiseren. Uiteindelijk blijven er wel steeds een deel werknemers die omwille van hun takenpakket niet kunnen telewerken, benadrukt Chris. Het komt er dan op aan ook voor hen aandacht te hebben, en mogelijk faciliteiten te voorzien.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!