Open brief: “Vrijheid voor het recht om actie te voeren”

Open brief: “Vrijheid voor het recht om actie te voeren”

‘Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar wordt gestraft hij die kwaadwillig het verkeer op de spoorweg, de weg, de binnenwateren of op zee belemmert door enige handeling die een aanslag uitmaakt op de verkeerswegen, de kunstwerken of het materieel, of door enige andere handeling die het verkeer met of het gebruik van vervoermiddelen gevaarlijk kan maken of die ongevallen kan veroorzaken bij het gebruik van of het verkeer met die vervoermiddelen.’  – uit het Strafwetboek van 8 juni 1867

 

Beste,

 

Kent u artikel 406 van het strafwetboek? Op 15 juni wordt het gebruikt in een proces tegen Bruno Verlaeckt en Tom Devoght, twee syndicalisten die deelnamen aan een filterblokkade tijdens een 24 urenstaking. Dat is zorgwekkend. Als de rechter dit artikel toepast op protestbewegingen dreigt straks de veroordeling voor elke manifestant.

 

Om die reden tikten enkele mensen een open brief bij elkaar – u vindt zowel de eerste ondertekenaars als de brief hieronder. We zouden het geweldig vinden mocht ook u mee willen ondertekenen. Dat kan met een eenvoudig mailtje aan vrijspraakvoorbrunoentom@gmail.com. Verder doorsturen zou erg fijn zijn.

 

Hartelijke groet,

Thomas Blommaert

 

 

Vrijheid voor het recht om actie te voeren

Op 15 juni staan Bruno Verlaeckt en Tom Devoght terecht in de rechtbank in Antwerpen. In juni 2016 blokkeerden de twee syndicalisten samen met andere militanten enkele toegangswegen tot de haven. Dat gebeurde naar aanleiding van een aangekondigde 24 urenstaking van het ABVV. Ze voerden actie voor meer koopkracht, tegen flexibiliteit en tegen het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar.

Het decor van de filterblokkade was de Antwerpse haven. Er gebeurde geen enkel incident. Werknemers die omwille van de openbare veiligheid in de bedrijven moesten zijn, kregen zonder problemen vrije doorgang. Dan denk je: geen vuiltje aan de lucht, vakbonders doen dat daar al dertig jaar op die manier en nooit traden politie en parket op. Maar die dag in juni 2016 was anders. Al in de vroege ochtend arresteerde de politie de voorzitter van het Antwerpse ABVV en een vakbondsmilitant. De oproerpolitie deed de rest: met de hulp van het waterkanon ‘kuiste’ ze de stakingspiketten op.

Als klap op de vuurpijl moeten beide ABVV’ers zich nu dus voor de rechtbank verantwoorden. Ze riskeren celstraffen van vijf tot tien jaar. Het openbaar ministerie baseert zich op artikel 406 van het strafwetboek, het kwaadwillig belemmeren van het verkeer. Dat is ronduit alarmerend. Als de rechter dit artikel toepast op protestbewegingen dreigt straks de veroordeling voor elke manifestant. Want belemmert een betoging het verkeer niet? Jazeker. Doet een actie van milieuactivisten niet hetzelfde? Precies. En daar is niets kwaadwilligs aan: het gaat om mensen die opkomen voor hun rechten.

Dit proces past in een lange reeks van feiten die onze democratische rechten eroderen. Internationale verdragen? Genegeerd. Het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens en de Conventie van Genève? In vraag gesteld. Mensen op de vlucht? Opgejaagd op ontboste snelwegparkings. Soedanezen? Teruggestuurd naar een regime dat foltert. De tweejarige Mawda? Gedood door een politiekogel.

Ondertussen blijven militairen in stations en stadscentra bivakkeren en moeten actievoerders gedetailleerde aanvragen indienen voor het kleinste protest. Werknemers dieopkomen voor sociale rechten krijgen te horen dat staken niet meer kan, want ze moeten voor een minimumdienst zorgen. We belanden in een situatie waarin niet alleen de rechten van gewone mensen worden genegeerd maar waar iedereen die protesteert aangeschoten wild is. En, zoals nu, met gevangenisstraffen wordt bedreigd.

Daarom is het tijd om aan de alarmbel te trekken. Om te laten horen dat onze democratische rechten onder vuur liggen. Om te zeggen dat de politieke keuzes die ons land in deze richting duwen, moeten gekeerd worden. Om te onderstrepen dat het net de rol van vakbonden is om neoliberale besparingen tegen te houden.

Daarom ondersteunen wij ten volle de solidariteitsoproep voor 15 juni en roepen we elke democraat op om symbolisch mee piket te staan aan het Antwerpse Justitiepaleis. Acties en blokkades maken integraal deel uit van het stakingsrecht en het recht op vrije meningsuiting. We rekenen er op dat beide syndicalisten, samen met het recht op actie, vrijgesproken worden.

Eerste ondertekenaars: Dominique Willaert (Victoria Deluxe), Marijke Pinoy (actrice), Ico Maly (docent Tilburg University), Rachida Lamrabet (juriste en schrijfster), Filip Dorssemont (professor UCL), Ludo De Brabander (woordvoerder Vrede vzw)  Mohamed El Khalfioui (politicoloog), Lebuïn D’Haese (kunstenaar – Hart boven Hard), Chokri Ben Chikha (theatermaker), Jan Blommaert (hoogleraar sociolinguistiek), Wouter Hillaert (cultuurjournalist), Marc Rigaux (hoogleraar UA), Thomas Blommaert (uitgever EPO)

Thomas Blommaert

twitter:: @ThomasEpo

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!