Minder paper-revisies tijdens je verlof? Sluit je aan bij de vakbond

Onderzoekers in België zijn recordhouder in het werken aan hun papers tijdens hun verlof, tonen deze week gepubliceerde analyses in BMJ. Wat kan (collectief) helpen? Je bij een vakbond aansluiten.

Treffend vlak voor het kerstverlof, publiceerde BMJ deze week een onderzoeksartikel over de kans dat onderzoek(st)ers buiten de werkuren aan hun onderzoeksartikels werken, bv. tijdens de vakantie.

Buiten werkuren

De onderzoekers analyseerden een dataset van 130.000 inzendingen voor twee academische tijdschriften over de periode 2012-2019. Met de problematiek van de de publicatie rat-race en werkdruk voor onderzoekers keken ze naar de kans dat onderzoekers een inzending van een artikel doen op een moment dat het voor hen een weekend of een feestdag is. Gezien het belang van publicaties insturen, zijn cijfers over de mate dat dit (noodgedwongen) buiten de werkuren gebeurt een interessante toets.

De kans dat zulk publicatiewerk buiten de uren gebeurd is hoog (8-18%), maar enigszins onverwacht is er geen toename over tijd. Vooral opvallend waren de landverschillen in de kans op publicatiewerk buiten de uren. De kans op weekendwerk ligt het hoogst in landen zoals China, Taiwan, en Zuid-Korea (18-23%), met België (10%) eerder onderaan de rangschikking.

België bovenaan

Bij de kans op publicatiewerk tijdens de feestdagen staat België echter bovenaan (18%), gevolgd door Duitsland, Zwitserland, Japan, en de VS.

Los van de concrete dynamiek van het onderzoekswerk- en publicatieproces, concluderen de auteurs dat de landverschillen wijzen op duidelijke verschillen in “overuren-cultuur”. Opvallend is “dat in landen met een meer familievriendelijk beleid en een een sterker gesyndiceerd academisch personeel het minder waarschijnlijk is dat onderzoekers buiten de uren werken”.

“Overuren-cultuur”

Een voor ons als vakbond in de sector hoger onderwijs en onderzoek evidente conclusie. Als individuele onderzoekers willen we waarschijnlijk graag ons weekend of vakantie vrijwaren van publicatiedruk, maar individueel kunnen we weinig veranderen aan de druk om er aan mee te doen, zeker als startende onderzoeker.

Het enige wat helpt zijn collectieve maatregelen en normen rond work-life balance en overuren, en collectieve actie via bv. een vakbond om deze maatregelen en normen af te dwingen en sterk te houden.

Dus met dit onderzoek hoor je het eens van een ander: wil je geen revise-and-resubmit afwerken na je kerstmaaltijd, sluit je aan bij een vakbond ;-).


Bron: Barnett, A., Mewburn, I., & Schroter, S. (2019). Working 9 to 5, not the way to make an academic living: observational analysis of manuscript and peer review submissions over time. BMJ, 367. https://doi.org/10.1136/bmj.l6460

Berichtgeving in the NY Times (2019-12-19): There’s No Winter Break From ‘Publish or Perish’.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!