Sociale verkiezingen uitgesteld

Sociale verkiezingen uitgesteld
Beste

De sociale partners vergaderden gisteren, op 17 maart, over de huidige situatie in ons land en de gevolgen voor het verdere verloop van de sociale verkiezingen.

Het coronavirus en de maatregelen om de opmars ervan te stoppen, maken een normaal verloop van de verdere procedure en een goede organisatie van de sociale verkiezingen in mei 2020 bijzonder moeilijk.  

De sociale partners maakten een aantal afspraken:

  1. Ze engageren zich om het overleg in de bestaande overlegorganen onverminderd verder te zetten in afwachting van de komende sociale verkiezingen.
  2. Ze vragen dat de procedure voor de sociale verkiezingen van mei 2020 tijdelijk wordt opgeschort vanaf dag x+36. De procedures zullen in het najaar hervat worden op een nader te bepalen datum.
  3. Met het oog op de rechtszekerheid voor werknemers en werkgevers zullen wel nog de lijsten ingediend worden tot dag x+35, m.a.w.  tussen 17 maart en 30 maart 2020 (afhankelijk van de gekozen kiesdatum in de bedrijven). Hierdoor zijn de nieuwe kandidaten gekend en is er rechtszekerheid over de ontslagbescherming. Geen enkel bedrijf gaat nu over tot de aanplakking  of elektronisch ter beschikking stellen van de kandidatenlijsten. Werkgevers en kandidaten zullen met volle respect voor elkaar de verdere procedure afwerken. De kiescampagne wordt na het zomerreces verdergezet.
  4. Dit alles snel technisch en juridisch sluitend uit te werken binnen de Nationale Arbeidsraad. Ondertussen vragen wij aan de minister van werk en het parlement om het wetgevend kader in die zin aan te passen en dit voor 20 maart 2020.

Voor meer informatie over de impact van het coronavirus op het werk, bezoek www.hetacv.be/coronavirus.

We bedanken iedereen voor de energie en het werk die jullie al in de sociale verkiezingen investeerden. En we wensen iedereen veel moed en gezondheid in deze moeilijke periode.

Marc Leemans
Voorzitter ACV
Marie-Hélène Ska
Algemeen secretaris ACV


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!