Stop het #pensioengeknoei: betoging 19/12


De werkgeversorganisatie VBO concludeert uit een eigen enquête dat jongeren tussen 17 en 28 jaar oud niet bijster veel vertrouwen hebben in hoe de overheid de toekomst van onze pensioenen aanpakt.Volgens het VBO denkt de helft van deze jongeren dat er voor hen geen pensioen meer zal zijn en dat ze nog langer zullen moeten werken.
Opmerkelijk is dat Pieter Timmermans (VBO) in zijn commentaren zegt dat “het wettelijk pensioen moet worden versterkt”.

In één adem zegt hij erbij dat “werkgevers ook inspanningen moeten doen om het aanvullende pensioen te verstevigen.

En ook het individueel pensioensparen moet een duwtje in de rug krijgen.” No surprise there.
Uit de enquêteresultaten halen de werkgever ook bijvoorbeeld dat 3/4 van de jongeren aan levenslang leren zou doen.

“Men is zich ervan bewust dat een diploma een opstap is naar de arbeidsmarkt.

Maar men weet nu ook dat men up-to-date moet blijven en de competenties moet blijven vergroten”, dixit Timmermans.
Wat dat bijscholen betreft, blijkt dat de woorden van werkgeversorganisaties vaak in schril contrast staan met de praktijk.

De werkgevers pleiten vaak voor ‘levenslang leren’ en ‘permanent bijscholen’, maar zijn niet altijd bereid om de daad bij het woord te voegen en daar degelijke cao’s over af te sluiten en genoeg centen op tafel te leggen.
Paniekzaaierij is niet nodig.
Als het gaat over het pensioenthema, helpt de paniekzaaierij van het VBO natuurlijk geen sikkepit.

Is het VBO oprecht als het zegt dat ‘het wettelijk pensioen moet worden versterkt?

Als ze oprecht zijn, moet dit blijken uit hun daden en afspraken… Zeer duidelijk is wel dat het VBO de privé-verzekeringsmaatschappijen graag extra klandizie gunt, bijvoorbeeld door het pleidooi voor een versterking van aanvullende pensioenen.

Voor de vakbonden primeert het wettelijk pensioen.

Niet toevallig klinkt er in toenemende mate de vraag naar een fatsoenlijk minimaal wettelijk pensioen (netto 1.500 euro wordt vaak genoemd).
Professor Patrick Deboosere, demograaf en socioloog aan de VU Brussel, zei al in november 2017 in ons vakbondsblad Ons Recht dat de paniekzaaierij over de wettelijke pensioenen geen hout snijdt.

“Onze pensioenen blijven betaalbaar”, verklaarde de professor.

“En de pensioenleeftijd verhogen naar 67 is een verkeerde, overbodige maatregel.”
En Deboosere voegde daaraan toe: “De politiek zegt dat ze ‘de pensioenen betaalbaar wil houden voor de toekomstige generaties.

Maar jongeren krijgen in het hele verhaal te weinig aandacht! Het zijn vooral zij die later de gevolgen zullen dragen van maatregelen die nu worden getroffen.

Er is zoveel ongerustheid gezaaid dat zelfs nogal wat jongeren nu geloven dat ‘de pensioenen onbetaalbaar worden’.

Nochtans leven we in een rijk land dat nog altijd rijker wordt. Ik verwacht helemààl niet dat volgende generaties het slechter zullen hebben dan wij, tenzij de liberale denktrant blijft duren en we niks doen om onze wereld een stuk duurzamer te maken.

We moeten onze aanpak herdenken op het vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening, isolatie van huizen, energie.

En op tal van andere vlakken.

Met de juiste aanpak is het perfect mogelijk om onze naarstig uitgebouwde solidaire samenleving te behouden en versterken.”


Beeld: een vroegere actie van de vakbonden voor betere pensioenen
Bron: ACV


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!