Sociale verkiezingen: jouw stem maakt het verschil in 2020

Definitieve data @ KU Leuven 17 en 18 november.

Wat houdt dit in?

Op 17 en 18 november 2020 alle werknemers (ATP, ABAP, bursalen, etc.) aan de KU Leuven stemmen voor de collega’s die kandidaat zijn als syndicale werknemersvertegenwoordiger aan de KU Leuven. De verkozenen zetelen dan voor vier jaar in verschillende organen aan de KU Leuven zoals de Ondernemingsraden, de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk, en het Comité Personeelszaken. Deze inspraakorganen vormen het wettelijk verplichte kanaal waardoorheen werknemers aan de KU Leuven recht hebben op informatie, consultatie, en inspraak over hun werkomstandigheden.

Effectieve inspraak

Als verkozen vertegenwoordiger hebben ze ook het recht om collega’s individueel bij te staan in bv. evaluatieprocedures, om de nodige tijd te benutten tijdens de uren voor vertegenwoordigingswerk, en om vorming te volgen over bv. arbeidsrecht, jaarrekeningen lezen, en welzijn op het werk. Ze zijn ze ook beschermd tegen mogelijke negatieve reacties van de werkgever of de leidinggevende, bv. wanneer deze zou dreigen met ontslag indien ze een heikele beslissing in vraag stellen.

Zonder deze inspraakrechten en wettelijke basis is vertegenwoordiging in een organisatie meestal fragiel, weinig effectief, en afhankelijk van goodwill en (Chinese) vrijwilligers. Sociale verkiezingen gaan ook ongelijkheid in inspraak tegen: alle werknemers kunnen stemmen, kandideren, en (met ondersteuning en vorming indien nodig) standpunten in beslissingsorganen innemen. Ook als het woord nemen in vergaderingen minder je ding is, je geen achtergrond hebt in arbeidsrecht, of geen leidinggevende functie.

Belang inspraak aan de KU Leuven

Het is dan ook belangrijk voor de werknemersinspraak aan de KU Leuven dat er voor de sociale verkiezingen een brede groep kandidaten is, met duidelijke standpunten over wat de vertegenwoordigers doen en wilen bereiken, en vooral een sterke stemopkomst in mei.

Wat de kandidaturen en standpunten betreft, maakt uw stem als kandidaat-vertegenwoordiger het verschil. We zijn met ACV KU Leuven momenteel volop bezig om geïnteresseerde collega’s te helpen zich mee kandidaat te stellen, en te kijken voor welke veranderingen aan de KU Leuven we samen ons gaan inzetten de komende vier jaar. Als je hier meer over wil weten of interesse hebt, geef ons een seintje en dan spreken we af in januari – februari.

Jouw stem telt

Een grote stemopkomst betekent dat jullie vertegenwoordigers met meer gewicht in onderhandelingen met de werkgever kunnen pleiten voor zaken zoals een degelijk woon-werkverkeer-beleid, échte interne mobiliteit en doorgroeikansen, en het aanpakken van de werkdruk en publicatie rat-race. In de aanloop van de verkiezingen hoor je nog meer van ons en de werkgever over het stemproces, en voor welke actiepunten onze ploeg van ervaren en nieuwe kandidaten wil gaan.

Interesse?

  • Wil jij of collega’s meer weten hoe dit vertegenwoordigingswerk aan de KU Leuven en de sociale verkiezingen werkt?
  • Heb je als lid of geïnteresseerde ideeën en voorstellen waar we tijdens de verkiezingen en de komende vier jaar moeten op inzetten?

Geef dan een seintje via info@acvkuleuven.be of onderstaand formulier. Desgewenst spreken we met jou individueel of samen met enkele geïntereseerden af om verder te praten, tijdens de werkuren of er na.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!