KU Leuven op de kieslijst

Op de kieslijsten in Leuven staan zondag ook verschillende KU Leuven-collega’s en studenten. ACV KU Leuven deed een vraag-en-antwoord met vier van hen, over o.a. hun motivatie, de relatie tussen de stad Leuven en KU Leuven, en de reacties van collega’s en (mede)studenten.

 

Is je politiek engagement gelinkt met je studies of werk aan de KU Leuven?

Liesbeth Vandermeeren (CD&V)

Liesbeth Vandermeeren, praktijkassistent bij Economie en kandidaat voor CD&V: “Zowel mijn werk als mijn politiek engagement zijn gelinkt aan het feit dat ik me graag inzet en zorg draag voor mensen. Ik zet me in mijn werk bijvoorbeeld graag in om studenten te begeleiden om hun eigen talenten te ontwikkelen. Die karaktertrek heb ik meegekregen van mijn ouders en grootouders, die zich bijvoorbeeld ook altijd al ingezet hebben voor zowel het ACV als voor CD&V.”

Seppe De Meulder, student Wijsbegeerte en kandidaat bij PVDA: “Mijn studies helpen om kritisch te kijken naar de maatschappij. Ik vind het als student wijsbegeerte belangrijk om de wereld niet enkel te begrijpen, maar haar ook te veranderen.”

Thomas Van Oppens, assistent bij Economie en Groen-kandidaat: “Mijn economische studies zijn een belangrijke basis geweest, niet zozeer mijn huidige job. Alhoewel, het is een omgeving waar ik veel discussies kan hebben over politiek met verschillende collega’s, dat houdt me scherp.”

Bert Cornillie, professor bij Letteren en op de sp.a-lijst: “Ik doceer Spaanse taalkunde en doe onderzoek naar syntactische variatie in verschillende periodes van het Spaans. Thematisch zijn er dus weinig raakpunten met mijn politieke engagement, behalve dan dat een interesse in de samenleving (heden en verleden) erg helpt.”

Hoe reageren collega’s of (mede)studenten op je kandidatuur?

Bert Cornillie (sp.a)

Seppe: “Mijn kandidatuur ligt in het verlengde van mijn engagement in de studentenbeweging, waarin in actief ben als voorzitter van Comac Leuven. De meeste reacties van medestudenten zijn dan ook vrij positief.”

Thomas: “Heel positief. Ik krijg veel interesse in en ook begrip voor mijn politiek engagement. Ik kan me geen betere werkomgeving inbeelden.”

Bert: “Totnogtoe waren de reacties van de collega’s vooral positief. Ze kennen me als ZAP-vertegenwoordiger in de Academische Raad, als initiatiefnemer van het steunregister voor ex-rector Marc Vervenne en als lid van verschillende rectorale campagneteams. Sommigen hangen ook een poster aan hun raam. Dat is erg fijn.”

Liesbeth: “Mijn collega’s en studenten reageren positief, ook al hebben ze een andere politieke kleur. Mensen hebben vooral respect voor je inzet, en zijn ook wel benieuwd naar hoe het er aan toe gaat in “de politiek”. Ze zijn bijvoorbeeld vaak verbaasd als ik uitleg hoeveel mensen zich deze periode vrijwillig inzetten voor politieke partijen.

Is politiek engagement en een mogelijk mandaat praktisch combineerbaar met werk of studies aan de KU Leuven?

Seppe De Meulder (PVDA)

Thomas: “Ik ben de afgelopen zes jaar gemeenteraadslid geweest. Ik doe het heel graag, maar ik zie me mijn huidige levensstijl momenteel niet combineren met kinderen. Zeker tijdens de campagne ben ik geen enkele avond thuis, zo heb ik het zelf heel graag maar dat is niet voor iedereen weggelegd.”

Bert: “Als ik in de gemeenteraad verkozen word, zal ik dat graag combineren met mijn positie aan de Faculteit Letteren. Sinds jaren ben ik in het verenigingsleven geëngageerd, met veel avondvergaderingen als gevolg. Die bestuursfuncties zullen dan wel plaats moeten maken voor nieuwe verantwoordelijkheden in commissies en de maandelijkse gemeenteraad.”

Liesbeth: “Politiek engagement en mijn werk aan de KU Leuven zijn verder perfect combineerbaar: tijdens de werkdag ben ik bezig met mijn studenten, ’s avonds en in het weekend zet ik me in voor Leuven en voor de partij. En als ik volgende zondag verkozen wordt, zal ik het blijven combineren met mijn werk aan de KU Leuven. Zo vergadert de gemeenteraad ook telkens ’s avonds om 20 uur, zodat je overdag je job kan blijven uitoefenen.”

Seppe: “Sommige periodes zijn natuurlijk druk, maar als student ben je meer flexibel dan veel werkende mensen. Politiek is ook mijn passie, dus ik tel de uren niet echt.”

Beleid en toekomst van Leuven en KU Leuven zijn sterk verweven. Met een been in beide: wat kan er beter?

Thomas Van Oppens (Groen)

Bert: “De universiteit en de stad werken heel goed samen. In de volgende legislatuur komt er meer oog voor participatieprocessen, worden woonstraten verkeersluw gemaakt terwijl we in optimale fietsinfrastructuur investeren, en gaat de stad een gedurfd grondenbeleid voeren om voor nieuwe woningen te zorgen. Ze zal zich daarin veeleisend opstellen t.o.v. projectontwikkelaars.”

Liesbeth: “Zeker mobiliteit blijft een grote uitdaging, en we moeten blijvend investeren in fietsveilige stad. Daarbij horen ook voldoende voorzieningen om bijvoorbeeld je fiets veilig te stallen. Zowel de stad als de universiteit kunnen hier samen in investeren. Ook kunnen ze bijvoorbeeld samen huisvesting van studenten screenen en panden met studentenkamers die geen kotlabel verdienen, grondig renoveren en verbouwen tot gezinswoningen, met subsidies vanuit de stad.”

Seppe: “Samen hebben stad en unief een verantwoordelijkheid om betaalbare koten voor studenten te voorzien. Of waarom zou de faculteit ingenieurswetenschappen niet kunnen helpen om plannen te maken voor de Parkwegbrug in Heverlee? Wat ik een gemiste kans vind is de afschaffing van Kotnet, waardoor de prijzen voor internet voor studenten duurder werden. In onze visie zouden de stad en de universiteit net kunnen samenwerken om op sommige plaatsen bijvoorbeeld gratis wifi te voorzien, ook voor de inwoners van de stad.”

Thomas: “Het is noodzakelijk dat de KU Leuven enerzijds de ruimte krijgt om zijn ding te doen, maar anderzijds dat deze activiteiten zo weinig mogelijk tot overlast leiden van de inwoners van de stad. Daarnaast zie ik een rol weggelegd voor de universiteit om de stad een handje te helpen bij de uitdagingen waar zij voor staat. Als ik hoor dat IMEC Antwerpen gaat helpen om een Smart City te worden, dan vind ik dat spijtig. Ik denk dat de universiteit bij dergelijke projecten een grote rol kan spelen, zoals ze nu reeds doet bij Leuven Klimaat Neutraal 2030.”

 

Wat is je voornaamste actiepunt voor collega’s of studenten die in Leuven werken en of wonen?

Liesbeth: “Ik wil me met hart en ziel inzetten voor een slimme, zorgende stad met optimale dienstverlening. Een Leuven dat het leven van de Leuvenaar zo eenvoudig mogelijk maakt. Als we een slimme stad zijn, moet dit in de eerste plaats ten bate van de Leuvenaar zijn. We bundelen onze ideeën voor een slim Leuven waarin iedereen mee kan in ons Smart City Leuven-programma.”

Seppe: “We weten uit onze bevraging bij 2.100 Leuvenaars dat ze vooral wakker liggen van wonen, armoede en klimaat thema’s waar de stad de beleidssleutels teveel uit handen gegeven heeft. We willen Leuven terug veroveren, op de grote bouwpromotoren en hun luxewoningen, op de groeiende armoede, op energiemultinationals die niet investeren in groene energie. Bij nieuwe bouwprojecten willen we bv. een derde sociale en twee derde betaalbare woningen, en een regionaal energiebedrijf kan instaan voor groene stroom en de grootschalige isolatie van huizen.”

Thomas: “Het voordeel van Groen is dat wie ons nationale programma kent, ook ons lokaal programma kent: gezonde lucht, voldoende groen, een veilig verkeer en betaalbaar wonen. Het zijn de noden in onze stad en met Groen hebben we daar de antwoorden op.”

Bert: “In de komende jaren werken we keihard aan gelijke kansen voor alle Leuvense kinderen, zodat iedereen zich volledig kan ontwikkelen en zich goed op de arbeidsmarkt voorbereidt. In Leuven telt je toekomst, niet je afkomst. Om deze slagzin waar te maken, moeten ouders, leerkrachten, academici, politici, werkgevers en vakbondsmensen zich elke dag ten volle inzetten. Het nieuwe Leuven zal van iedereen zijn, of het zal niet zijn. Goed onderwijs en goed samenleven maakt bovendien veel mogelijk op andere vlakken, bv om de ambitieuze doelen van Leuven Mindgate (economie en creativiteit) en Leuven 2030 (Klimaatneutraliteit) te realiseren.”


Interview: Maarten HermansGraag jouw reactie, vraag of ervaring!