Wat betekent het nieuwe arbeidsregelement?

Het nieuwe arbeidsreglement voor KU Leuven is van kracht per 1 april 2018! Dat kon je al lezen in het bericht van de personeelsdienst aan alle werknemers.

Zowel de regelgeving als het overzicht van alle wijzigingen is te vinden via deze link:

Wat lees je daar niet?

Na 20 jaar was het hoog tijd voor een nieuw arbeidsreglement, het oude dateerde al van 1998. De drie syndicale organisaties ACV, ABVV en ACLVB hebben samen met KU Leuven het debat tot in de kern gevoerd binnen de ondernemingsraden van de universiteit. De laatste jaren werden alle pijnpunten en streefdoelen verzameld en de onderhandelingen werden gevoerd in uw belang. Onderstaand overzicht zet de voornaamste resultaten op een rij:

Wat is er zo nieuw?

 • Reglement is van toepassing voor alle werknemers (vroeger enkel voor ATP). Medewerkers die geen arbeidsovereenkomst met KU Leuven hebben, vallen buiten de toepassing (o.a. bursalen, bijzondere navorsers en jobstudenten).
 • Voor academisch personeel – AP bedraagt de arbeidsduur 38 uur per week. Voor administratief en technisch personeel – ATP bedraagt 40 uur per week, daaruit volgt een compensatie van 12 dagen recuperatieverlof (vroeger waren dat 11,5 dagen).
 • Flexibele uurroosters worden voorzien van een middagpauze van minstens 30 minuten uit te breiden waar wenselijk (vroeger 1 uur middagpauze dus een langere werkdag).
 • Regelgeving voor welzijn op het werk werd uitgebreid rond o.m. preventie tegen psychosociale risico’s, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, EHBO en rookbeleid.
 • Kort verzuim is van toepassing voor alle werknemers, dit betaald sociaal verlof gebruikt bij o.m. ziekte van een kind of een inwonend familielid bedraagt 8 halve dagen (vroeger 4 ondeelbare dagen).
 • Telewerk aan te vragen voor alle werknemers als methode van flexibele werkorganisatie. KU Leuven organiseert drie vormen van telewerk met een afsprakenkader voor de toepassing.
  • Occasioneel telewerk dat per e-mail kan aangevraagd worden bij het diensthoofd en dat via de outlookagenda geregistreerd wordt (vb. omdat de auto naar de garage moet).
  • Structureel telewerk dat via een bijlage bij de arbeidsovereenkomst geregeld wordt in functie van de omvang en frequentie van het telewerk (vb. een vaste dag per week).
  • Uitzonderlijk telewerk dat kan aangevraagd worden indien de aard van het werk geen telewerk toelaat (vb. onthaalbalie). Een medewerker kan dan uitzonderlijk toch het wettelijk recht inroepen om een telewerkaanvraag in te dienen (vb. bij overmacht of persoonlijke reden).
 • Richtlijnen over belangenconflicten en verwerking van vertrouwelijke gegevens werden uitgewerkt voor medewerkers die o.a. persoonsgegevens, loonkosten en beroepskosten verwerken.

Toch graag een papieren exemplaar?

Werknemers kunnen het arbeidsreglement digitaal raadplegen maar wie toch liever een papieren exemplaar wil, kan dat opvragen bij de personeelsdienst.

Je kan het overzicht van nieuwtjes in het arbeidsgelement ook downloaden in flyervorm.

Heb je nog vragen over het nieuwe arbeidsregelement? Contacteer je ACV KULeuven-vertegenwoordigers via onderstaand formulier. Onderaan dit bericht vind je ook de voornaamste wijzigingen in flyer-vorm.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!