Wist je dat? Melding arbeidsongeschiktheid

Wist je dat … je bij ziekte of arbeidsongeschiktheid je afwezigheid enkel moet melden aan arbeidsongeschiktheid@kuleuven.be met je diensthoofd of dagelijks leidinggevende in CC? Je ziektebriefje bezorg je dan ook via arbeidsongeschiktheid@kuleuven.be.

In vele diensten en entiteiten bestaan er bijkomende afspraken of (informele) verwachtingen over wie je op de hoogte stelt. Bijvoorbeeld wie de email-melding van je afwezigheid ook moet ontvangen, welke info daar in moet staan, wie je ziektebriefje ontvangt en bijhoudt, etc.

Persoonlijke details

Dit is op zich begrijpelijk en nuttig voor de goede gang van zaken op je werk. Maar het kan ook problemen en fricties geven. Misschien is het voor jou ongemakkelijk dat bij meldingen rond afwezigheid, ziekte, of arbeidsongeschiktheid er van alle collega’s in CC staan? Of je hebt liever niet — om welke reden dan ook — dat de redenen voor afwezigheid en persoonlijke details op ziektebriefjes breder bekend worden?

Met de vakbonden hebben we juist sterk en succesvol aangedrongen op een centraal meldpunt en opvolging van arbeidsongeschiktheid, om de soms bedenkelijke HR-praktijken decentraal er uit te krijgen. Dit is dan ook duidelijk afgesproken in het arbeidsreglement voor heel de KU Leuven dat we in 2019 hebben heronderhandeld en goedgekeurd.

Vrijwillig

Juist daarom kan men je dan ook niet meer vragen wat betreft melding etc. dan de afspraken op het intranet. Je kan voor de goede werking meer contactpersonen dan je leidinggevende informeren over je afwezigheid, het ziektebriefje doorgeven aan je lokaal secretariaat, etc.

Maar dit is vrijwillig, men kan dit jou niet opleggen. Doet men dit toch, en je bent niet akkoord, dan mag je dat weigeren. Ook als er lokale regels zijn die dit verplichten, is dat niet OK. Geef ons in beide gevallen zeker een seintje via onderstaand formulier of info@acvkuleuven.be.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!