Wat is het Comité Personeelszaken?

Het Comité Personeelszaken (CPZ) is het overlegorgaan waar uw syndicale vertegenwoordigers en de werkgeversafgevaardigden nauw overleg hebben over personeelsbeleid — algemeen en over individuele knelpunten.

Dit  overleg overstijgt de klassieke onderhandelingsstructuren. Een zeer belangrijke taak van het CPZ is het opvolgen van individuele dossiers van personeelsleden (oa bij evaluatie en zelfs ontslag). Via overleg met de werkgever kan gezocht worden naar een oplossing waar zowel het betrokken personeelslid en de werkgever zich kunnen vinden. Het overleg resulteert in haalbare en zinvolle oplossingen. Daarenboven heeft de werknemer langs dit kanaal toch enige impact op het personeelsbeleid voor individuele dossiers. Het CPZ tracht de afstand tussen de personeelsdienst en het personeel te verkleinen. Deze afstand is soms groot, vooral als gevolg van de geografische spreiding van de tewerkstelling in de diverse campussen van de universiteit. Langs deze weg kunnen heel wat problemen op een minder formele manier doorstromen naar het beleid. De behandeling van persoonlijke dossiers leveren in een aantal gevallen nieuwe elementen op die de tewerkstelling van de betrokkenen veilig stelt. Ook CAO-onderhandelingen gebeuren in de schoot van het CPZ. 

Na de sociale verkiezingen van 2016 is er een bedrijds-CAO getekend waardoor de bevoegdheden van CAO 5 overgenomen.Meer info op het KU Leuven-intranet.

Uw vertegenwoordigers in het CPZ kan u online terugvinden.