Wat is het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk?

Het Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk (CPBW) is een inspraakorgaan met als doel de veiligheid en het welzijn van de werknemer te verhogen. Ze heeft als opdracht om alle middelen op te sporen en voor te stellen die hier aan kunnen bijdragen, evenals om actief bij te dragen tot alles wat wordt ondernomen om dit doel te bevorderen. Dit gaat van veiligheid in labo’s, over milieukwesties tot psychosociale risico’s.

Andere organen rapporteren aan het CPBW, zoals bv. de Dienst Veiligheid, Gezondheid & Milieu (VGM) en Cöordinatieorgaan Psychosociaal Welzijn waardoor vertegenwoordigers eens zo globaal mogelijk beeld krijgen.

Om deze opdracht waar te maken kunnen we rekenen op een gestructureerde aanpak van de werking van het comité. Op de maandelijkse comitévergaderingen, waar werkgever en werknemers aanwezig zijn, wordt er op constructieve wijze overleg gepleegd. Een aantal courante items zoals ergonomische tekorten, hygiëne in de labo’s, EHBO-uitbouw, evacuatieoefeningen, renovatie van gebouwen zijn onze stokpaardjes. Dat werkgever en werknemer niet altijd op dezelfde golflengte zitten getuigt van een gedreven aanpak. De preventie- en milieubezoeken geven een totaal beeld van de situatie op de werkvloer waardoor er bijsturingen kunnen gebeuren. Ook hier vinden wij, dat wij als afgevaardigden van de werknemers, een vertrouwensrelatie tussen personeel en comité kan forceren.

In het CPBW is ook een permanente afvaardiging met personeelsvertegenwoordigers aangewezen, die de arbeidsinspectie te woord kan staan en zich onmiddellijk ter plaatse begeeft indien er een dringende reden is, een ernstig ongeval is gebeurd, etc. De zorg voor veiligheid en welzijn laat zich niet binden aan tijdschema’s! Daarom zijn alle leden van het comité op ieder ogenblik aanspreekbaar.

Het is enorm relevant voor veiligheid en welzijn dat er een goede vertrouwdheid is met de concrete, lokale werkomstandigheden, problemen en risico’s. Daarom zijn er vier CPBW’s voor de KU Leuven met lokaal verkozenen personeelsvertegenwoordigers. Voor alle duidelijkheid: de werknemersdelegatie is samengesteld uit verkozen leden van de vakbonden. Dus als lid van een vakbond kan iedereen zich kandidaat stellen. Zodoende kun je vanuit de eigen werksituatie participeren aan het welzijn van jezelf en van de ander werknemers.

Je vindt via onderstaande links per CPBW het overzicht van de ACV KU Leuven-militanten verkozenen in de laatste sociale verkiezingen. Aarzel niet om hen aan te spreken!

Meer info vind je ook op het KU Leuven-intranet over de regelementen, samenstelling en bevoegdheden van de vier CPBW’s: