Annick Verbraeken

Waar werk je en hoe ziet voor jou een typische werkdag er uit? 
Ik werk bij Applicatiebeheer  – Informatie Beheer Technische diensten.  Wij zorgen dat de kleine informatica noden worden opgevangen, wij onderhouden access-toepassingen, websites, data enz.  Voor nieuwe noden gaan wij opzoek naar nieuwe toepassingen die aanwezig zijn op de markt ofwel binnen de KU Leuven kunnen ontwikkeld worden.  Soms ontwikkelen we ook zelf.
Wat is iets dat collega’s niet weten van jou / verbaasd over zouden zijn?
Ik merk dat vele mensen rondom mij niet weten hoeveel informatie ik met mij mee draag.  Snel en accuraat een antwoord kunnen geven op veel gesteld vragen is een doelstelling voor mij.  Regelmatig verbaas ik mensen door het antwoord op hun vragen heel vlug te geven.
Hoelang werk je al aan de KU Leuven en ben je actief bij ACV?
Dit jaar zal ik 29 jaar werkzaam zijn bij de KU Leuven en heb ik een paar keer een overstap gemaakt naar andere diensten.  Door de jaren heen heb ik de KU Leuven heel goed leren kennen en in 2012 heb ik effectief een mandaat opgenomen binnen de vakbond waarvan ik al lid was voor ik aan de KU Leuven kwam werken.   
Waarom en hoe ben je actief geworden als personeelsvertegenwoordiger?
Bij de verkiezingen 2012 heeft een vakbondsmilitant mij aangesproken om de werking van ACV KU Leuven mee te ondersteunen.  Ik heb toen toegehapt en mij kandidaat gesteld voor zowel Ondernemingsraad als Comité preventie en bescherming op het werk.  Voor beide mandaten werd ik verkozen.  Ik ben dan ook volop gegaan om mij in te werken en het vertrouwen dat ik van de personeelsleden gekregen had om te zetten in acties
Wat zijn voor jou de belangrijke actiepunten?
Ik weet dat als je aan de KU Leuven met de hamer op de zelfde spijker blijft slagen je stappen kan zetten.  Het duurt soms lang waardoor vele het gevoel krijgen dat er niets gebeurt.  De afgelopen 4 jaar hebben we de ongelijkheid in verlof met de andere universiteiten aangekaart, dit wil ik blijven doen.  De interne mobiliteit moet beter worden, de negatieve klank bij wisseling van job moet weg. Een mutatie binnen de KU Leuven moet een positief verhaal zijn geen negatief.
Het vormingsbeleid kan veel beter, het aanbod is denk ik wel voldoende, maar bereikbaarheid is ruim onvoldoende.  Er is dus nog heel wat werk aan de winkel om van de KU Leuven voor iedereen een aangename werkplek te maken.  Er is nood aan een geharmoniseerd personeelsbeleid.     

Zit je met een vraag of probleem, of nood aan een babbel over je werksituatie?

Geef een seintje annick.verbraeken@kuleuven.be +32 16 32 22 82