Bernadette Leon

Ik ben aan de KU Leuven begonnen in 2013 en werk voor de Helpdesk ICT op Campus Brussel.

Samen met mijn collega’s sta ik in voor de installaties zowel hardware als software, in de leslokalen en werkruimtes. Wij helpen personeel en studenten met acute problemen.

En tegelijk proberen we alle vernieuwingen bij te houden.

Sinds de integratie in oktober 2013 verdedig ik de personeelsbelangen aan de KU Leuven als lid van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Voorheen was ik ook lid van het CPBW van HUBRUSSEL/KUBRUSSEL en dat sinds 2004.

Ik kom graag op voor mijn collega’s. In de overlegorganen zoals de Ondernemingsraad en CPBW zie ik een mogelijkheid om hun stem te zijn en zo inspraak te hebben in de werking van onze organisatie. Natuurlijk is dit belangrijk om zaken die moeilijk lopen aan te kaarten.

Ik wil mij blijven engageren voor mijn collega’s en dan vooral rond 2 belangrijke thema’s.

Ons werk moet werkbaar blijven. Dit betreft zowel onze werkomgeving als ons psychosociaal welzijn  ik merk dat dit thema leeft, zowel bij jonge collega’s als bij de wat oudere collega’s én bij alle functiegroepen. Docenten en ATP’ers willen werkbaar werk.

Ik wil ook waken over een transparant loonbeleid over alle geledingen heen

Ik merk dat ons vakbondswerk echt wel loont. Er wordt steeds een grotere inzet en flexibiliteit van de werknemer verwacht in een snel veranderde werkomgeving zeker in Corona tijden.  In het Comité kunnen wij het welzijn (geestelijk en fysiek) en de werkomgeving  van de werknemers bevorderen en bewaken.

Doordat ik met veel mensen in contact kom hoor ik de verzuchtingen en kan ik de problemen aankaarten op de volgende vergadering. Ik ben er trots op dat we hebben kunnen onderhandelen over de hoge werkdruk,  mobiliteit (fietsvergoeding), structureel thuiswerk en het loonbeleid. Het werk is natuurlijk niet af. En ik hoop dat collega’s massaal hun stem gebruiken. Want we maken wel degelijk een verschil.

Zit je met een vraag of probleem, of nood aan een babbel over je werksituatie?

Geef een seintje bernadette.leon@kuleuven.be +32 2 608 49 78