Els Jacobs

We hebben elkaar nodig om energie te putten uit elke dag en dit ook te weerspiegelen op de werkvloer”

Ik ben coördinator van de sociale dienst bij STUVO+ (studentenvoorzieningen Odisee en KU Leuven studenten op campus Brussel & Gent). Wij helpen studenten graag verder met al hun vragen over rond studietoelage, studiekosten … maar ook rond sociaal-juridische kwesties als kinderbijslag, jobstudentenstatuut,…

Ik ben niet alleen sociaal geëngageerd in mijn job maar ook in mijn privé-leven verbind ik graag zoveel mogelijk mensen met elkaar om zo warme relaties op te bouwen. Samen is zoveel leuker dan alleen. We hebben elkaar nodig om energie te putten uit elke dag en dit ook te weerspiegelen op de werkvloer.

Sinds 2000 ben ik actief lid bij het ACV en zetel ik in de ondernemingsraad, CPBW en syndicale delegatie.

Ik ben heel fier op de expertise die we doorheen de jaren hebben opgebouwd. Het komt zeer goed van pas om mensen verder te helpen. Onze vakbond heeft inspraak in het reilen en zeilen van de KU Leuven, het personeelsbeleid, de arbeidsvoorwaarden. Zo proberen we maandelijks bij te sturen waar nodig, in een constructieve sfeer. Ook kaarten we de noden en verzuchtingen van het in het overleg aan.   

Ik wil mij blijven engageren om het hele HR-proces te verfijnen. Ik pleit ervoor dat werknemers op een menswaardige en op een bevlogen manier kunnen functioneren, geëvalueerd worden, een loopbaanontwikkeling kunnen doorlopen en kunnen muteren.

Zit je met een vraag of probleem, of nood aan een babbel over je werksituatie?

Geef een seintje els.jacobs@kuleuven.be +32 2 210 16 69