Elsy Van Roy

“als 19% van de werknemers in de risicozone voor burn-out zit, dan is daadkracht nodig”

In mijn huidige functie werk ik bij KU Leuven – Research & Development LRD voor de kenners.  Onze universiteit bestaat sinds 1425 maar staat vandaag uitermate sterk op het kruispunt tussen wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

Via kennis- en technologie transfer leveren onderzoeksresultaten een impact op het leven van mensen wereldwijd.  Voor het vierde jaar op rij staat KU Leuven op nummer 1 in de Europese ranking van meest innovatieve universiteiten. Bescheidenheid siert altijd, maar hier is onmiskenbare trots gepast.

https://nieuws.kuleuven.be/en/content/2019/four-years-in-a-row-ku-leuven-once-again-tops-reuters-ranking-of-europes-most-innovative-universities

Sinds 1995 ben ik werkzaam aan KU Leuven. Na het afstuderen als Master in de Handelswetenschappen kon ik als wetenschappelijk medewerker starten bij het HIVA (Hoger Instituut voor Arbeid en Samenleving). Dat was een leerrijke tijd met boeiende projecten voor diverse partners (o.a. ACV) en detacheringen (o.a. Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Na een aantal jaren arbeidsmarktonderzoek met focus op loopbanen, ben ik gevraagd voor een beleidsfunctie (o.a. stafmedewerker voor de thematiek van personeelsbeleid en gelijke kansen). Wat loopbaan stappen veder kwam ik bij LRD terecht en in alle eerlijkheid, het moet gezegd, ik voel me hier als een vis in het water! Het team waarvan ik deel uit maak, staat in voor het financieel beheer va      n onderzoeksprojecten met Vlaamse en Federale Overheidsfinanciering, maar ook Contractonderzoek en Tenders.  De aard van de opdracht, de rol in de organisatie en de expertise van het team zijn voor mij van vitaal belang voor welbevinden op het werk.

Ik ben actief als personeelsvertegenwoordiger om dat werknemers het fundament zijn van de universiteit als kennisinstelling. Destijds organiseerde de personeelsdienst voor starters een infosessie over het arbeidsreglement, daarbij was er ook een kennismaking met de vakbond. Tijdens de intro van de vakbondsafgevaardigde bij het HIVA werd ik overtuigd van het belang van de wisselwerking werkgever – werknemer. Het moet een match zijn, werk-geven-en-nemen, ik zie dat als basisprincipe eerder dan woordspeling.

De tevredenheidsenquêtes van 2018, 2015 en 2008 geven voor KU Leuven aan dat er een aantal belangrijke werkpunten zijn. Wie de bevindingen wil nalezen, kan dat via deze link: https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/tevredenheidsmonitor/bevraging/tvm-2018/organisatierapport2018-NL

De meerderheid van de medewerkers (77%) is tevreden tot zeer tevreden op het werk, het vraagt inspanningen om dat zo te houden. Tegelijk wil dit ook zeggen dat 23% van de collega’s ontevreden is, dus in elk team van 5 mensen is minstens 1 collega ontevreden.  Dat is toch niet weinig.

Ik wil mij blijven engageren voor de knelpunten die aandacht en oplossing vragen! Klachten over werkdruk los je niet op met werkgroepen die er jaren over doen om de discussie te stofferen.  Als 19% van de werknemers in de risicozone voor burn-out zit, dan is een beknopte inventaris van de pijnpunten en een snelle oplossing nodig.  Ook de balans werk-privé is een blijvend pijnpunt voor vele collega’s.  Occasioneel thuiswerk is een basistegemoetkoming die nochtans voor 27% van de collega’s onbespreekbaar blijft in hun afdeling. Vergeten we ook niet dat 7% van de collega’s klaagt over pestgedrag en verbale agressie, waar de pester vaak een collega of leidinggevende is.  Nog 7% van de collega’s ervaart discriminatie op basis van geslacht, nationaliteit of leeftijd.  Voor deze problemen heeft geen enkele collega wat aan brede discussies en ethische reflectie. Dan moet je als dienst in samenwerking met de personeelsdienst maken dat het opgelost geraakt.  Diensthoofden maken hier het verschil, dat weten we allemaal.

De vakbond kan een grote waarde toevoegen in het aankaarten van problemen en het opvolgen van oplossingen.

Zeker in de grote organisatie die KU Leuven is, met de doolhof aan diensten en bevoegdheden, kan de vakbond een wegwijzer zijn voor collega’s die het noorden even kwijt zijn.

Zit je met een vraag of probleem, of nood aan een babbel over je werksituatie?

Geef een seintje elsy.vanroy@kuleuven.be +32 16 32 65 04