Jan Poelaert

ik wil mij inzetten voor een volwaardig onderwijs met sterk gemotiveerde lesgevers”

Ik werk aan de KU Leuven campus Brugge als onderwijzend personeel in het integratiekader. We hebben een heel divers takenpakket: labo’s verzorgen, hoorcolleges, masterproeven, vergaderingen, ….

Veel collega’s weten niet dat ik al heel lang een bergsporter ben, die al enkele hoge toppen beklommen heeft. Het doorzettingsvermogen, volharding en concentratie om het beoogde einddoel te bereiken, zijn enkele eigenschappen die ik ook kan gebruiken als vertegenwoordiger in de verschillende onderhandelingsraden om ons doel te bereiken.

Ik ben syndicaal actief geworden bij het ACV omdat ik mij wilde inzetten voor het belang van elke collega, ongeacht het statuut (OP, ATP, …). Je merkt dat we het verschil kunnen maken. Zo heeft een goed overleg al tot heel goede resultaten geleid, bv de verlofregeling en het zelf kunnen kiezen van de dagen door een kort collectief verlof. De stem van het onderwijzend personeel (ook van niet-ZAP) laten horen en laten waarderen. ATPO laten waarderen, ook op financieel gebied voor hun ruime en diverse taken.

Ik wil mij blijven engageren ook in de komende 4 jaar. Het onderwijs ligt mij zeer nauw aan het hart. Onze studenten zijn voor mij heel belangrijk, zonder hen bestaat er geen universiteit, geen onderzoek. En daarom wil ik mij verder inzetten voor een volwaardig onderwijs met sterk gemotiveerde lesgevers en lab verantwoordelijken die zich blijven goed voelen in het uitvoeren van hun taak. Wat als wij, het integratie kader, verdwijnen? Ik wil het statuut van ATPO als deel van het onderwijzend personeel (dus hoorcolleges) verder verdedigen, zodat ze ten volle voor hun kennis, kunde en inzet worden gewaardeerd.

Zit je met een vraag of probleem, of nood aan een babbel over je werksituatie?

Geef een seintje jan.poelaert@kuleuven.be +32 50 66 48 40