Johan Morren

Mobiliteit ligt me ook nauw aan het hart

Sinds 1982 werk ik als technicus binnen het departement natuurkunde & sterrenkunde. De laatste 15 jaar ben ik nauw betrokken bij het ontwerp, bouw en onderhoud van apparatuur voor de onderzoeksgroep sterrenkunde. De toestellen die wij met ons team bouwen staan overal ter wereld en binnenkort ook ergens in de ruimte. 

Ik ben heel fier op ons werk binnen het CPBW. We zetten in op de veiligheid van de werknemers op de werkvloer, maar ook mobiliteit zoals het 2WDverhaal volgen we met een kritische blik.

In de onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn de verzuchtingen van alleenstaande (gescheiden) collega’s met kinderen opgenomen voor een tweewekelijks uurrooster.  

In het Comité PersoneelsZaken maken we echt het verschil voor de individuele medewerker. Hier zorgen wij ervoor dat rechten van de werknemers gerespecteerd en verbeterd worden. Vaak komen we tussen in persoonlijke dossiers ten gevolge van negatieve evaluaties of mogelijk ontslag.

Ik wil mij blijven engageren  voor de veiligheid en gezondheid van de collega’s.  Aangezien we in een onderzoeksinstelling werken komen sommigen onder ons in contact met stoffen waarvan de gezondheidsrisico’s weinig bekend zijn. Ondanks het initiatief van de KU om (E)2WD’s ter beschikking te stellen blijven personeelsleden die hun eigen fiets of wagen gebruiken in de kou staan. Dit kan echt wel anders. En natuurlijk wil ik de collega’s in hun persoonlijk dossier bijstaan wanneer ze mij nodig hebben.

Zit je met een vraag of probleem, of nood aan een babbel over je werksituatie?

Geef een seintje johan.morren@kuleuven.be +32 16 32 33 21