Luc Willems

“ik wil graag voor iedereen een evenwaardige behandeling”

Ik werk sinds 2001 binnen KULeuven als labo technicus en dit op verschillende afdelingen. Dit jaar heb ik de switch gemaakt van Campus Leuven naar Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver. Op mijn vorig werk was ik al actief lid van destijds ACV-jongeren en zetelde ik in de ondernemingsraad van de Universitaire Ziekenhuizen van Leuven.

Ik wil mij inzetten voor alle collega’s en ervoor zorgen dat iedereen een evenwaardige behandeling krijgt. Momenteel zijn er teveel verschillen in de diensten; dat kan gaan over de wijze waarop verlof wordt aangevraagd, over de koffiepauze of over de mogelijkheid tot telewerk tot over presentjes bij op pensioenstelling.

Een werkplek kan binnen de KULEUVEN soms heel klein zijn. Dat maakt het extra uitdagend om die noodzakelijke globale werkomstandigheden en voorwaarden voor iedereen, in het bijzonder voor ATP-collega’s, goed te laten aansluiten op de werkvloer.

Ik merk dat we echt wel het verschil kunnen maken met onze vakbond. Zo heb ik de onderhandelingen voor het vernieuwde arbeidsreglement mee kunnen voeren. Misschien beseft nog niet iedereen dat we ervoor zorgen dat de belangen en rechten van de collega’s gehoord en gerespecteerd worden. Bijvoorbeeld de plaats van tewerkstelling is in art. 5 van het reglement opgenomen: “De plaats van het werk is de overeengekomen tewerkstellingsplaats”. Ik vind het belangrijk dat je een collega niet zomaar naar een andere locatie in Vlaanderen kunt sturen.

Zit je met een vraag of probleem, of nood aan een babbel over je werksituatie?

Geef een seintje Luc.Willems@kuleuven.be 016 / 32 83 92