Marleen Seynaeve

met verstandig overleg ervoor zorgen dat werknemers gehoord en gerespecteerd worden

Ik werk op KU Leuven Campus Kulak op de Financiële Dienst. Sinds 2000 ben ik lid van CPBW en Ondernemingsraad, eerst vanuit Kulak, later werd dit TBE Oost- en West-Vlaanderen.  De overlegorganen zijn belangrijke plaatsen en momenten waarop problemen, noden en verzuchtingen besproken worden. Evengoed zijn dit opportuniteiten om samen te werken in het belang van onze campussen en onze collega’s. 

Ik geloof in het overleg waar alle problemen bespreekbaar moeten zijn. Onderhandelen betekent kunnen luisteren naar elkaar, nemen en geven om tot een goede oplossing te komen. 

Ik ben fier op onze vakbondswerk en het verstandig overleg waarmee we de belangen van het personeel verdedigen en waar we kunnen zelfs verbeteren.

Ik wil mij blijven engageren om samen ons gemeenschappelijk doel te realiseren, nl. ervoor zorgen dat onze campussen het goed doen.  Dat ze kunnen groeien en aantrekkelijke plaatsen zijn waar studenten aan hun toekomst bouwen.  Onze werkgever heeft er ook alle belang bij dat de werknemers tevreden zijn, dat zij kansen krijgen om hun talenten te ontplooien en op een veilige en gezonde manier hun taken kunnen uitvoeren. 

Onze vakbond zal hier in een constructieve dialoog met de werkgever, steeds weer aan blijven werken.  Wij zorgen ervoor dat werknemers gehoord en gerespecteerd worden.  De inzet en talenten van elk van ons maakt onze universiteit.

Ik hoop op jouw stem te morgen rekenen om hier verder aan te werken.

Zit je met een vraag of probleem, of nood aan een babbel over je werksituatie?

Geef een seintje marleen.seynaeve@kuleuven.be +32 56 24 62 87