Roger Vergauwen

werk-gezinsbalans is een actiepunt, waarvoor ik mij wil blijven engageren

Ik ben sinds 1994 verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte waar ik momenteel Hoogleraar ben en als lid van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) bestaat mijn opdracht uit onderwijs, onderzoek en dienstverlening op het gebied van de Wijsbegeerte , meer bepaald Logica, Filosofie van de Artificiële Intelligentie en Russische Filosofie.

Ik ben eveneens al gedurende een 10-tal jaren actief in het vakbondswerk, o.m. als lid van de Ondernemingsraad van de universiteit.

In het algemeen en ook meer bepaald voor het ZAP blijft de pensioenproblematiek een belangrijk aandachtspunt. De vorige regering voorzag drastische hervormingen in het pensioensyteem met belangrijke implicaties  voor iedereen en ook de leden van het ZAP. Die zijn gelukkig niet (allemaal) doorgevoerd maar er bestaat in ruime kring een grote bezorgdheid over en het blijft een aandachtspunt hoe verdere wijzigingen kunnen worden opgevangen, door bv. een groepsverzekering voor ZAP.

De werk-gezinsbalans is een actiepunt, waarvoor ik mij wil blijven engageren. Tijdens de huidige Corona-Crisis is gebleken dat hier nog heel wat werk aan de winkel is en  waar de Ondernemingsraad een geschikt forum voor biedt.

Je merkt dat we met onze vakbond echt het verschil kunnen maken. Ik word regelmatig door collega’s gecontacteerd voor informatie en concrete afhandeling van bepaalde problemen.

Zit je met een vraag of probleem, of nood aan een babbel over je werksituatie?

Geef een seintje roger.vergauwen@kuleuven.be +32 16 32 63 15