Sabine Janssens

Ik ben een enthousiaste medewerker van het team ‘onderzoeksondersteuning en HR-ondersteuning’ van de Faculteit Economie op Campus Brussel.

In 2016 heb ik me kandidaat gesteld bij ACV Puls: na het overlijden van mijn zoontje wou ik zo een groter sociaal engagement opnemen. De afgelopen 4 jaar was ik vertegenwoordiger in het CPBW. Ik heb veel geleerd over het reilen en zeilen in onze universiteit en het gaf me voldoening om de stem van mijn collega’s te kunnen zijn.

Nationale en internationale handel en politiek boeien me enorm; ik ben overtuigd dat sterke vakbonden broodnodig zijn omdat er nog steeds ongelijke machtsverhoudingen bestaan tussen werkgevers en werknemers.  De vakbond was onmisbaar bij de jarenlange onderhandelingen in het kader van de integratie.

Met het CPBW hebben we sterk ingezet op het fysiek en psychosociaal welzijn van de collega’s.  We zorgden o.a. voor zit-sta-tafels, yogasessies, fitcheck, fruit op de werkvloer en een betere opvolging van zieke werknemers. Belangrijke thema’s kaarten we systematisch aan zoals: hoge werkdruk, duurzame mobiliteit, interculturele communicatie.  Dit blijven ook actiepunten voor de toekomst.

Ik wil me blijven engageren voor:

  • Een evenwichtige work-life balance: ook aan de universiteit ondervindt elke werknemer een competitieve context (bevordering, publicatiedruk).
    Daarnaast zorgt het verplichte thuiswerk ingevolge de pandemie voor bijkomende stress en minder sociale ondersteuning.  Dit alles verhoogt het risico op een te hoge werkdruk en burnout.
  • Werkzekerheid en veiligheid op het werk
  • Garanties voor interne mobiliteit, zeker ook voor oudere werknemers.

Zit je met een vraag of probleem, of nood aan een babbel over je werksituatie?

Geef een seintje sabine.janssens@kuleuven.be +32 2 608 14 36