Extra corona-ouderschapsverlof goedgekeurd!

UPDATE 14 mei Het koninklijk besluit over het corona-ouderschapsverlof werd op 14 mei 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Er werd eerder al gemeld dat een lopend tijdskrediet, landingsbaan, loopbaanonderbreking of ander thematisch verlof dan ouderschapsverlof niet stopgezet kan worden om over te gaan naar het corona-ouderschapsverlof. In de definitieve teksten blijkt dit nu wel te kunnen. Een lopend tijdskrediet, landingsbaan, loopbaanonderbreking of ander thematisch verlof dan ouderschapsverlof, kan tijdelijk geschorst worden schorsen voor de duur van het corona-ouderschapsverlof. Dit geldt ongeacht het type van onderbreking (voltijds, halftijds, 1/5 of 1/10) en ongeacht de verlopen duur van de onderbreking. Uiteraard kan je wel enkel een 1/5 of 1/2 ouderschapsverlof aanvragen. Na het corona-ouderschapsverlof, herneemt dan het vorig verlof, tot de oorspronkelijk voorziene einddatum. De twee maanden dat je corona-ouderschapsverlof (of eventueel minder), worden dan niet op je krediet in rekening gebracht.

 

Hieronder vind je de belangrijkste info:

 

Met dit nieuwe verlof kunnen ouders met een kind jonger dan 12 jaar (of jonger dan 21 voor een kind met handicap: zie ook (*)) tussen 1/5/2020 en 30/6/2020 hun prestaties verminderen tot 1/2de of met 1/5de. De regeling geldt ook voor pleegouders. Dit corona-ouderschapsverlof is extra verlof, bovenop het gewone ouderschapsverlof.

De meeste regels die van toepassing zijn op het gewone ouderschapsverlof zijn ook op het corona-ouderschapsverlof van toepassing. Je moet minstens 1 maand anciënniteit hebben bij je werkgever.

 

Je kan het nieuw verlof opnemen:

 

  • Via halftijdse onderbreking, dan blijf je 50% werken (hiervoor moet je wel minstens 3/4de werken vooraf)
  • Via een onderbreking met 1/5de, dan blijf je 80% werken (hiervoor moet je voltijds werken vooraf)

 

Dit verlof kan opgenomen worden in onderbroken of aaneensluitende perioden, let wel, de einddatum is 30/06 ! De werkgever moet ook akkoord zijn met dit verlof, het is dus geen algemeen recht zoals het normale ouderschapsverlof.

 

De premiebedragen liggen 25% hoger dan de huidige bedragen ouderschapsverlof.

 

Belangrijk:

  • Als je gewone ouderschapsverlof al opgebruikt is, kan je nog steeds dit Corona-ouderschapsverlof opnemen.
  • Er zijn ook twee mogelijkheden voor werknemers die nu al in ouderschapsverlof (of een andere vorm van tijdskrediet) zijn:
  1. Je kan het gewone ouderschapsverlof schorsen: om bv. de tewerkstellings-breuk te wijzigen.
  2. Je kan het gewone ouderschapsverlof omzetten: je blijft volgens dezelfde breuk werken en de resterende periode gewoon     ouderschapsverlof heb je nog tegoed
  • De voorziene einddatum van het oorspronkelijk aangevraagde stelsel verandert niet.
  • Zowel bij omzetting als schorsing is die periode niet ‘verloren’. Je kan die periode later nog opnemen ook al voldoet dit niet aan de minimale duur voorzien in de reglementering. Voor de opname van dit ‘geschorste deel’ zal je dan een nieuwe aanvraag moeten doen.

 

Zodra je het akkoord hebt met je werkgever moet je de uitkeringen nog aanvragen bij de RVA (binnen de twee maanden). Dit formulier zou in de loop van de dag moeten beschikbaar zijn.

 

Je neemt best contact op met de werkgever om te vragen naar hun houding ten aanzien van deze aanvragen. Het lijkt ons logisch dat de directies er alles aan doen om dit voor de werknemers mogelijk te maken.

 

Hierbij link naar documenten RVA:

https://www.rva.be/nl/nieuws/corona-ouderschapsverlof

 

Bij problemen, aarzel niet om ons te contacteren!

UPDATE 7 mei hieronder de link met alle info voor de aanvraag aan de KU Leuven

https://admin.kuleuven.be/mykuleuven/thema/hr-welzijn/zwanger-en-ouderschap/nieuws/07052020-corona-ouderschapsverlof

 

3 mei Laat ons hopen dat de KU hier snel over communiceert

Klik hier voor de reeds beschikbare infoGraag jouw reactie, vraag of ervaring!