Centraal meldpunt arbeidsongeschiktheid aan de KU Leuven

Vanaf 1 juli is er een centraal meldpunt voor arbeidsongeschiktheid aan de KU Leuven – een regeling waar we met ACV KU Leuven lang voor geijverd hebben.

De belangrijkste verandering in de nieuwe melding is dat het doktersattest, in welke vorm ook, rechtstreeks aan de personeelsdienst overgemaakt wordt en er geen willekeur meer bestaat naargelang de dienst waar u werkt. Belangrijk in deze is ook dat dit de privacy van het personeelslid ten goede komt. Hieromtrent ontvingen wij heel wat klachten/vragen. Neemt niet weg dat het melden van uw afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid nog steeds zo snel mogelijk aan de dienst moet gemeld worden, hier verandert dus niets!

Alle info over de nieuwe regeling vindt u op het intranet.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!