Corona…update overleg werkgever vrijdag 27 maart

Vrijdag 27 maart was er een tweede overleg tussen werkgever en werknemersvertegenwooridigers.

 

Technische werkloosheid komt er niet voor 1mei. Dus hoeven ons geen zorgen te maken over ons loon voor de maanden maart en april!

De maand april zal gebruikt worden, om in worstcase scenario, over te gaan tot heel beperkte TW.

TW zal niet beslist kunnen worden door de leidinggevende/diensthoofd maar elk dossier zal bekeken worden door HR om, na positief advies, voor te leggen aan Groepsbestuur/ABC/directie comité rectorale diensten/LRD.

Er zal niet overgegaan worden tot TW voor een ganse afdeling, het zal steeds tot het minimum moeten beperkt worden.

Als TW wordt toegepast zal KU Leuven overgaan tot bijpassing tot de netto wedde.  Er zijn echter nog ander obstakels waar geen oplossing voor is vb. eindejaarspremie is een beslissing van de Vlaamse regering (men gaat wel in dialoog gaan om dit ook te kunnen verkrijgen).

 

Gepland verlof kan enkel in onderling overleg met leidinggevende/diensthoofd geannuleerd worden.

Bij dispuut kan de personeelsdienst bemiddelen.

Men haalt hier aan dat het misschien niet opportuun is om verlof te annuleren omwille van het feit dat er geen werk is, anderzijds haalt men aan dat het misschien juist beter geannuleerd wordt wegens een overvloed aan werk.

Bij biomedische wetenschappen worden er ook personeelsleden stand by gehouden om indien nodig te in te springen bij het UZ.

Technische diensten geeft nu reeds ondersteuning aan diensten UZ.

 

Richtlijnen voor poetspersoneel in de residenties zijn uitgewerkt door IDEWE en VGM.

Het is moeilijk werken maar als iedereen zich aan de richtlijnen houdt komt wel in orde.

Aan de vakbonden wordt gevraagd concrete gekende problemen te melden zodat gericht kan opgetreden worden.

 

Poetsen in de permanentiebureau’s wordt toch verder gezet, en niet stilgelegd zoals eerder gemeld .  Men vraagt echter van de mensen ter plaatse ook de nodige inspanningen.

Momenteel wordt er niet dagelijks gepoetst in de permanentiebureau, er wordt door de vakbonden gevraagd dit te bekijken zodat onze collega’s die verder werken in moeilijk omstandigheden toch in veilige omstandigheden kunnen werken.

De werkgever is niet van alle permanenties, meld problemen dan kan schoonmaakdienst zijn het programma aanpassen.

Nog vragen of iets te melden?

coronavirus@kuleuven.be

info@acvkuleuven.be

 

 Graag jouw reactie, vraag of ervaring!