De elektrische fiets is er … maar ook nog enkele vragen

Na een lange voorbereiding en veel overleg, is deze maand het E-2WD programma van start gegaan, het systeem waarmee personeelsleden van de KU Leuven kunnen intekenen voor een elektrische “2WD”.

Voor meer achtergrond over dit programma kan u ook het interview met vicerector Rik Gosselinck op onze site lezen.

Naast de voordelen van de elektrische fiets voor mobiliteit en milieu, blijven we als vakbond toch nog met vragen zitten over enkele aspecten van dit systeem. Zo zijn bv. de kosten voor het vervangen van de batterij voor het personeelslid. Ook vallen collega’s met (herhaalde) contracten van bepaalde duur van minder dan drie jaar, in dit systeem volledig uit de boot. Men moet nl. minstens een toekomst perspectief van drie jaar aan de KU Leuven hebben alvorens men kan instappen in het systeem van E-2WD.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!