Goedkeuring CAO tijdskrediet KU Leuven

Op het Comité Personeelszaken van juni j.l. ondertekenden de vakbonden en de werkgever een nieuwe bedrijfscao over tijdkrediet voor de KU Leuven.

De belangrijkste pijlers zijn:
• de uitbreiding van het tijdkrediet met zorgmotieven tot 51 maanden: zorgmotieven geven recht op 51 maanden uitkering;
• de afstemming van tijdkrediet op samenwonenden en co-ouderschap. Kinderen en ouders van de partner met wie de werknemer wettelijk samenwoont, openen recht op zorgmotieven;
• het recht op 1/5 tijdkrediet en landingsbaan voor werknemers met twee halftijdse jobs;
• het voortbestaan van de landingsbanen;
• het schrappen van het recht op tijdkrediet zonder motief. Na inwerkingtreding van de cao zijn geen nieuwe aanvragen meer mogelijk, bestaande kredieten lopen verder. Reeds opgenomen tijdkrediet zonder motief wordt niet meer in mindering gebracht van tijdkrediet met motief.

Deze hervormingen zijn het gevolg van de regeringsmaatregelen m.b.t. tijdskrediet, waarover de sociale partners in december 2016 een algemene CAO hebben gesloten (CAO 103ter), die bedrijven en organisaties vervolgens omzetten in bedrijfscao’s. Lees hier meer over de hervormingen van tijdskrediet in CAO 103ter.

Als je vragen hebt over deze regeling of m.b.t. je concrete situatie, contacteer je ACV KU Leuven-vertegenwoordigers via onderstaand formulier.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!