Nieuwe arbeidsreglement is goedgekeurd

Op aandringen van de sociale inspectie zijn meer dan een jaar geleden onderhandelingen opgestart tussen de werkgever en het gemeenschappelijk vakbondsfront over het actualiseren van het arbeidsregelement (AR).

Dit nieuwe AR is op de speciale associatiebrede Ondernemingsraad van 15 maart goedgekeurd, en ondertekend door alle vakbonden. Het is van kracht vanaf 1 april 2018.

Enkele in het oog springende nieuwigheden, dankzij de vakbonden:

  • 12 dagen compensatieverlof voor de ATP 40-urenweek, t.o.v. 11,5 nu.
  • Sociaal verlof nu ook te nemen in halve dagen, voorheen werd telkens 1 dag afgetrokken.
  • Middagpauze wordt teruggebracht naar minimum een half uur, langere pauzes kunnen. Vroeger was dit een uur, met afwijking naar boven of beneden

Ook de nieuwe KU Leuven-brede telewerkregeling, wordt nu opgenomen in het nieuwe AR.

Aanpassingen waar we met ACV KULeuven reeds lang voor ijverden!Graag jouw reactie, vraag of ervaring!