Hoe loopt de promotieronde voor het ATP?

Op het Comité Personeelszaken van december hebben we een toelichting door de Personeelsdienst gekregen van de werkwijze en uitkomsten van de ATP-promotieronde in 2019.

De Personeelsdienst is actief betrokken, en kijkt toe op het verloop van dit bevorderingsproces. Wij als vakbond volgen deze promotiestappen ook op, zowel individueel (collega’s die naar ons komen met vragen voor info, advies en steun) als collectief (het totaalplaatje van promotiebeleid en cijfers kritisch opvolgen). Van de aangevraagde promotiedossiers zien we dan ook dat voor een zeer groot deel (96%) het eindigt in een positief resultaat.

Diensthoofd

Veel van de stappen in het promotieproces zijn echter ook afhankelijk van het initiatief, de dynamiek en de persoonlijk relaties lokaal op je werkplek. Voor de meerderheid van de collega’s gaat dit lokaal goed, maar dit is niet altijd het geval.

Zo is een terugkerende kritiek van onze zijde — ook tijdens de toelichting in december — dat promotie sterk afhankelijk is van het initiatief en aanpak van het diensthoofd. Ook zien we al van bij de vacature mismatches tussen de graden en de verwachte profielen, waardoor verdere graadstijgingen en bevorderingen van de meet af aan al fricties geven. Tenslotte is de benoemingsronde van het ATP-integratiekader niet gekoppeld aan de jaarlijkse promotieronde.

Obstakels bekijken

In kader van de lopende onderhandelingen over de CAO APT hebben we een aantal voorstellen hierover op tafel gelegd. Ook hebben we afgesproken met de Personeelsdienst om na het afronden van deze onderhandelingen in het voorjaar van 2020 een aantal (lokale) obstakels opnieuw te bekijken.

Aarzel dus niet om ons een seintje te geven via onderstaand formulier of info@acvkuleuven.be als je bedenkingen hebt bij de (lokale) aanpak van promotierondes en groeitrajecten, vragen bij graden en bevorderingen, het je niet duidelijk is hoe het proces werk (of zou moeten werken), etc. Dan nemen we dit mee in de besprekingen en onderhandelingen over het algemeen evaluatie- en promotiebeleid, en/of volgen we het met jou op.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!