Klimaatmars 27 januari in Brussel 14 uur

 

Wij zijn een groep burgers die hebben gereageerd op de NGO 350.org Global Rise for Climate call
door het organiseren van onze eerste mobilisaties voor het Europees Parlement (EP) met de steun
van de Climate Coalition en Greenpeace (8-9, 6-10 en 3-11).
Doelstelling om regelmatig te lobbyen bij politici voor dringende maatregelen tegen de opwarming
van de aarde en de ineenstorting van het ecosysteem.
Na de grote mars op 2 december zullen onze mobilisaties op zondag 27 januari in België, in vele
Franse steden en, naar wij hopen, in andere landen, worden hervat.
De mars op 27 januari in Brussel begint om 14.00 uur ( verzamelen 13h) en gaat verder naar het Luxemburgplein van het Europees Parlement (onderhandeld
met de politie).
Het doel van de mars is een beroep te doen op de Belgische staat en de Europese Raad van
staatshoofden en regeringsleiders, die op 21 en 22 maart bijeenkomen voor een top voor de
wederopbouw van Europa. De deelnemers zullen de Raad verzoeken de akkoorden van Parijs te
respecteren en zich aan te sluiten bij de doelstellingen van het IPCC om
de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 65% te verminderen. Wij steunen ook het voorstel
van econoom Pierre Larrouturou en klimatoloog Jean Jouzel om een financieel-klimaatpact op
Europees niveau op te zetten door 1000 miljard euro per jaar te investeren in de ecologische
overgang. Wij roepen ook op tot de toepassing van de 100 oplossingen om de koers van de
klimaatverandering om te keren die Paul Hawken in zijn Drawdown rapport voorstelt.
Dezelfde dag wordt onze mars voorafgegaan door een burgerlijke ongehoorzaamheidsactie in de
Wetstraat, georganiseerd om 13u30 door de Wet Klimaatrechtvaardigheid.
Onze mobilisatie wordt ondersteund door de zanger Stromae, de klimatoloog Jean-Pascal-van
Ypersele, de jonge Zweedse Greta Thunberg, de zangeressen Angèle en Charlotte, de tekenaar
Philippe Geluck, de Youtuber Félicien Bogaerts.

Hier de link naar de FB-pagina


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!