Nieuw meldpunt grensoverschrijdend gedrag aan de KU Leuven

Met dit initiatief, waarin bijzondere aandacht wordt besteed aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, wil de KU Leuven situaties van grensoverschrijdend gedrag ernstig nemen en alle betrokkenen snel en deskundig bijstaan. Dit meldpunt staat niet op zich. Het maakt deel uit van een globale visie waarin we een open, zorgzame en positieve houding ten aanzien van relaties, seksualiteit, samenwerking en conflicten willen stimuleren.

Meer info over het meldpunt: www.kuleuven.be/grensoverschrijdendgedrag.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!